ModulifeTM

ModuLifeTM bygger på Crohn’s Disease Exclusion Diet (CDED), den första och enda kostbehandlingen med vanlig mat, med kliniskt bevisad effekt i hanteringen av Crohns sjukdom. I CDED kombineras produkten Modulen® IBD för partiell enteral nutrition (PEN) med vanliga livsmedel som är särskilt framtagna för att hjälpa dig att få kontroll över din sjukdom. Läs mer om Modulen® IBD här.

ModuLifeTM är utformad för att påverka de faktorer som orsakar en obalans i tarmens mikrobiota, förändringar i tarmslemhinnan och inflammation vid Crohns sjukdom.

Målet med ModuLifeTM är att uppnå och bibehålla perioder utan inflammation.

ModuLifeTM bör användas i samråd med vårdpersonal. Programmet är inte avsett att vara ett substitut eller ersättning för patientens kontakt inom vården och det utgör heller inget medicinskt råd.

Modulife

LÄNKEN MELLAN CROHNS SJUKDOM OCH MAT

Det är vanligt att du med Crohns sjukdom har frågor rörande din kost. Många anpassar sin kost och börjar utesluta olika livsmedel med eller utan vägledning från hälso- och sjukvårdspersonal.


  • Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom som drabbar speciellt tarmen. Vid aktiv sjukdom kan du få buksmärtor, trötthet, diarré och svårigheter att äta.

  • Kosten kan ha stor inverkan vid Crohns sjukdom genom sin påverkan av tarmslemhinna och bakterier i tarmen. Vissa livsmedel kan bidra till inflammation i tarmen medan andra hjälper till att bygga upp en hälsosam tarmflora.

ModulifeTM – en kostbehandling vid Crohns sjukdom

  • ModuLifeTM är ett program uppbyggt av flera delar för att kunna följa en anpassad kosthållning vid Crohns sjukdom.
  • I programmet ingår exklusionsdieten CDED – en kosthållning baserad på vanliga livsmedel.
  • För att säkerställa adekvat intag och upptag av näring kombineras CDED med Modulen® IBD.
  • ModuLifeTM ger även tillgång till en support-plattform som nås via dator eller mobilapp.

CDED är uppdelat i tre faser där varje fas är 6 veckor lång

Modulife Modulife

För varje fas finns en lista med:

  • Livsmedel som rekommenderas att inta varje dag = rekommenderade livsmedel
  • Livsmedel som går bra att inta i olika mängder = tillåtna livsmedel
  • Livsmedel som bör uteslutas = icke tillåtna livsmedel

FAS 1: De första 6 veckorna äts en relativt begränsad kost. Det kan därför vara viktigt att komplettera kosten med Modulen® IBD.

FAS 2: I fas 2 tillåts fler livsmedel och Modulen® IBD kan trappas ner till 25 % av energibehovet.

FAS 3: Antalet tillåtna livsmedel utökas ytterligare och många av de livsmedel som tidigare varit begränsade kan intas i större mängder. I den tredje fasen finns även fria måltider. Modulen® IBD kan fortfarande komplettera med 25 % av energibehovet.

Efter fas 3 är målet att du, under vägledning av hälso- och sjukvårdspersonal, ska hitta en balans i din kosthållning som passar just dig. Kanske fortsätter du övervägande med CDED-vänlig mat?

Support online

Supportplattformen för ModuLifeTM gör det lätt att lära sig och följa CDED, med expertsupport och tillgång till användbara verktyg. Appen är gratis och nås via en mobilapp för iOS eller Android eller annan internetuppkopplad enhet. Be din dietist/läkare/IBD-sköterska om åtkomst. Har du redan ett inlogg? Klicka här för att komma till supportplattformen för ModuLifeTM.

UTBILDNING – få hjälp och tips via videor, listor m.m.
DAGBOK – anteckna matintag och hur du mår
MÅLTIDSPLANER - planera veckomenyer
RECEPT – få tillgång till lättlagade CDED-recept
KOSTRÅD – be när som helst om kostråd
TRÄNING OCH HÄLSA – få tillgång till olika träningsprogram

Kosten påverkar patogenesen av Crohns sjukdom
lee interview

ATT LEVA MED CROHNS OCH FÖLJA CDED-DIETEN

Hör Lee berätta om hur han upplever att det är att leva med Crohns sjukdom och hans erfarenhet av CDED-dietien. Filmen är på engelska. Se filmen här.

app users

EN INTRODUKTIONSFILM OM MODULIFETM APP

Filmen är på engelska och ger en kort introduktion till de olika verktygen som finns i appen. I slutet av filmen presenteras användarnas omdömen. Se filmen här.

app användare

VAD ANVÄNDARNA TYCKER OM MODULIFETM APP

En engelsk inspirationsfilm där vi får ta del av vad användarna tycker är mest användbart med Modulife™ app. Se filmen här.

Upptäck vårt sortiment

Modulen® IBD är ett näringsmässigt komplett livsmedel för speciella medicinska ändamål för kostbehandling av Crohns sjukdom. Ska användas på inrådan av läkare eller dietist. Endast lämplig från 5 år.