Ett starkt skelett är det bästa skyddet mot frakturer

Ett starkt skelett är det bästa skyddet mot frakturer

Benskörhet är ett stort problem bland äldre personer, särskilt hos kvinnor. Många drabbas av frakturer, med konsekvenser för både hälsan och livskvaliteten. D-vitamin spelar en viktig roll för kroppens upptag av kalcium, och bidrar därmed till ett starkt skelett1.


I takt med att vi lever längre ställs allt högre krav på vårt skelett. För att skelettet ska hålla sig starkt sker en ständig nedbrytning och uppbyggnad av benmassa. Vid benskörhet är nedbrytningen större än uppbyggnaden, vilket ger ett allt skörare skelett. Uppbyggnaden är beroende av bland annat tillräcklig mängd kalcium2.


Både muskel- och nervceller behöver också kalcium för att arbeta, vilket de huvudsakligen hämtar från skelettet. Att bevara optimala kalciumnivåer i skelettet är därför viktigt för hela kroppen. D-vitamin har en viktig roll att hjälpa kroppen att ta vara på det kalcium vi får i oss via kosten, och kan därmed bidra till att minska risken för benskörhet2.


D-vitamin bidrar till optimala kalciumnivåer i kroppen på tre olika sätt2:

  • Ökar upptaget av kalcium i tunntarmen
  • Reglerar frisättningen av kalcium från skelett till blod
  • Hjälper till att aktivera njurarna för att behålla kalcium i kroppen

Ett starkare skelett och hälsosam kost bidrar till mindre risk för frakturer3

Fall och fallskador bland äldre är ett växande folkhälsoproblem. Kvinnor löper störst risk att drabbas eftersom deras medellivslängd och risken att utveckla benskörhet är högre. En fraktur kan ta mycket lång tid att läka och bidra till social isolering, försämrad fysisk förmåga och ett påskyndat åldrande. Optimala nivåer av D-vitamin och kalcium bidrar till ett starkare skelett, vilket minskar risken för frakturer.


Solen är vår viktigaste källa till D-vitamin1

D-vitamin produceras i vår hud när den exponeras för sol, vilket gör solen till vår viktigast D-vitaminkälla. I Norden sker detta endast mitt på dagen under sommarhalvåret. Det är då solen står tillräckligt högt på himlen för att D-vitamin ska produceras i huden. För personer med ljus hud kan det under den här perioden räcka att få 15 minuters solljus på bara armar några gånger per vecka för att möta kroppens D-vitaminbehov. Det är viktigt att gå i kortärmat eller kortbyxor eftersom täckande kläder hindrar att det bildas D-vitamin i huden. Personer med mörk hudfärg behöver vara lite längre i solen för att bilda lika mycket D-vitamin som de med ljus hudfärg.


Den mängd D-vitamin som vi producerat med hjälp av solen under sommaren tar ofta slut under hösten. Vi riskerar därför att få D-vitaminbrist under vinterhalvåret om vi inte äter tillräckligt med fet fisk, olja, ägg och mejeriprodukter, eller tar tillskott av D-vitamin. Mejeriprodukter är även viktigt för kalciumintaget1.


Äldre personer löper större risk att drabbas av D-vitaminbrist2

Personer som spenderar mycket tid inomhus och som sällan är ute i solen riskerar att få D-vitaminbrist. Kroppens förmåga att ta upp D-vitamin försämras också med åldern på grund av lägre hormonnivåer och förändringar i huden. Det är därför viktigt att vara uppmärksam och kontrollera D-vitaminnivån hos äldre personer, och vid behov sätta in behandling för att säkerställa ett optimalt intag. Rekommenderat intag är upp till 10 mikrogram per dag för barn och vuxna, och upp till 20 mikrogram per dag för vuxna som sällan är ute i solen eller är över 75 år1.Referenser

  1. Nordiska ministerrådet. Nordic Nutrition Recommendations 2012: Integrating nutrition and physical activity. 5th ed. Copenhagen: Nordisk Ministerråd, 2014.
  2. Sobotka et al. ESPEN Book, Basics in Clinical Nutrition. Galen. 5th Edition, 2019. 8.7; 433-437.
  3. Bischoff et al. Effects of vitamin D and calcium supplementation on falls: a randomized controlled trial. J Bone Miner Res. 2003; 18(2):343-51.