Diagnos

Diagnos av komjölksproteinallergi -  steg för steg


Klicka här för att läsa mer om symtom på komjölksproteinallergi


Eliminationsdiet - att undvika viss mat

Det bästa och vanligaste sättet för läkaren att bekräfta eller avfärda komjölksproteinallergi är att exkludera viss mat och mejeriprodukter från barnets kost, genom en så kallad eliminationsdiet.


Även om allergin sällan förekommer hos spädbarn som ammas, kan läkaren ge även dig som ammar råd att undvika mjölkprotein.


Om barnet är allergiskt mot mjölkprotein kommer du troligen snabbt att notera förbättringar efter att du lagt om kosten. De flesta symtom försvinner inom två till fyra veckor och alla ska ha försvunnit helt inom sex veckor.


Om det sker förbättringar kan läkaren föreslå att du återinför små mängder mjölkprotein i barnets kost. Det kallas för ett provokationstest, eftersom man försiktigt provocerar barnets immunförsvar. Om besvären återkommer kan allergin bekräftas.  


Om det inte hjälper att undvika mjölkprotein har barnet sannolikt inte mjölkallergi. Läkaren kommer då att undersöka andra tänkbara orsaker till symtomen.

 

Mjölk är ett baslivsmedel så det är viktigt att du inte experimenterar med att ge barnet en mjölkfri kost innan du fått rekommendationer och råd från läkare eller dietist.

Mer information om amning och mjölkproteinallergi

Eliminationsdiet följt av provokationstest