Förstoppning | Nestlé Health Science

FÖRSTOPPNING

De flesta personer kan tillfälligt få förstoppning och en vanlig orsak är att vätske- och fiberintaget är för lågt.


Symtom på förstoppning kan vara att det är svårt att tömma tarmen och att avföringen blir hård och trög. Om man varit förstoppad en längre tid kan man även få andra besvär som ont i magen, illamående eller hemorrojder.


Vanliga faktorer som kan orsaka förstoppning är när matvanorna ändras, eller vid oro och stress. I vissa fall kan det vara bakomliggande sjukdomstillstånd som orsakar förstoppningen och det finns även vissa läkemedel som ge förstoppning.


Går ofta över av sig själv eller med enkel hjälp

Oftast går en förstoppning över av sig själv eller genom att matvanorna ändras. Om besvären inte beror på någon sjukdom eller ett läkemedel kan många uppleva en förbättring genom att vätske- och fiberintaget ökas.


På Nestle Health Science utvecklar vi nutritionsbehandlingar för mag-tarmproblem såsom kronisk förstoppning, för att patienter ska kunna förebygga och hantera besvären på ett bra sätt.

Läs mer
Stäng