Gastrointestinal problematik

Gastrointestinal problematik


Gastrointestinal problematik (GI) kan visa sig som allt från reflux till förstoppning, och varierar kraftigt när det gäller svårighetsgrad och tidsskala. Rätt nutritionsbehandling kan dock spela en viktig roll för att förbättra barnets allmäntillstånd och livskvalitet.

Gastrointestinal problematik hos barn är ett samlingsnamn för en mängd sjukdomar som kan påverka hela mag-tarmkanalen, från matstrupen och magen till tunntarmen, tjocktarmen och ändtarmen

Gastrointestinala besvär hos barn kan ha flera orsaker, bl.a: gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), akut och kronisk diarré, förstoppning, komjölksprotein- eller sojaprotein-allergi/intolerans. Även om det kan vara oroande kan symtomen som är kopplade till dessa tillstånd i många fall behandlas enbart med nutritionsbehandling, till exempel när det gäller GERD.


Matsmältningen sker i mag-tarmkanalen. Ett barn som har gastrointestinala besvär riskerar ofta att även drabbas av malabsorption och maldigestion. Detta kan i sin tur leda till näringsbrist. Därför är det alltid viktigt att komma till rätta med barnets näringsintag för att stödja en normal tillväxt och utveckling och förbättra allmäntillståndet. Även vid intensivvård är ett bra näringsintag direkt kopplat till bättre återhämtning och kortare sjukhusvistelse.

På Nestlé Health Science strävar vi efter att utveckla nutritionsbehandlingar som är skräddarsydda för barns individuella behov. Behoven hos barn och spädbarn med gastrointestinala besvär är specifika för tillståndet. Därför har vi ett utbud av olika nutritionslösningar som uppfyller olika näringsbehov och smakar gott, så att barnet lättare accepterar maten.