Inflammatorisk Tarmsjukdom | Nestlé Health Science

INFLAMMATORISK TARMSJUKDOM

Återkommande tarmbesvär som diarré, värk, magkramper, nedsatt aptit och viktnedgång kan tyda på inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).* Tarmsjukdomar som IBD kan påverka livskvaliteten negativt.


IBD är en grupp av sjukdomar som kännetecknas av att mag-tarmkanalen är kroniskt inflammerad. Personer med IBD kan lida av episodiska eller konstanta symtom som gör det svårt att fullfölja vardagliga aktiviteter. De två vanligaste formerna av IBD är Crohns sjukdom och ulcerös kolit.


Allt fler drabbas

Prevalensen av IBD ökar, man räknar med att cirka 2,2 miljoner är drabbade enbart i Europa. Den bakomliggande orsaken till IBD är inte känd, men arv och miljö anses ha en viss betydelse.


Livsstils- och kostförändringar

IBD-symtom kan påverkas av kost och stress, så att genomföra livsstils- och kostförändringar kan hjälpa. Ofta har personer med IBD lärt sig vilka livsmedel som triggar symptomen för just dem, men vanligtvis blir problemen värre av mejeriprodukter, fet och starkt kryddad mat, koffein och alkohol – men även för mycket fiber kan orsaka besvär.


För en person med IBD är det viktigt att äta lättsmält mat. Det är också viktigt att följa kostråd i samband med läkemedelsbehandling, eftersom interaktionen mellan mediciner och vissa livsmedel kan påverka symptomen. För en del patienter kan en oönskad viktnedgång ske när symtomen blossar upp. Då är det viktigt att patienten säkerställer ett adekvat närings- och vätskeintag genom mer frekventa och mindre måltider eller med hjälp av kosttillägg om det krävs. (1,2)


På Nestlé Health Science lägger vi en stor del av vår forskningsverksamhet på att utveckla nutritionsbehandlingar för gastrointestinala problem, inklusive IBD. Vårt mål är att hjälpa patienter att må bättre.


  1. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/inflammatory-bowel-disease/basics/definition/con-20034908
  2. Loftus EV Jr. Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: Incidence, prevalence, and environmental influences. Gastroenterology. 2004 May;126(6):1504-17.

* Patientens faktiska symptom kan variera.

Läs mer
Stäng