IBS | Nestlé Health Science

IBS

IBS

(Irritable Bowel Syndrome) är en så kallad funktionell mag-tarmsjukdom, en kombination av smärta och obehag i buken, samt onormal avföring som varar i mer än 6 månader. Det ett vanligt tillstånd, cirka 10–15 procent av alla vuxna lider av IBS men endast hälften av dessa är diagnostiserade.


De vanligaste symptomen vid IBS är diarré, förstoppning, uppsvälld mage, magvärk och andra besvär relaterade till mag-tarmkanalen.* IBS anses vara en sjukdom där flera saker tillsammans bidrar till besvären. Faktorer som kan ha betydelse är genetik, nivå av hormoner, psykosociala faktorer och förändringar i tarmfunktionen (muskler/nerver). Både livsstil och kostvanor anses påverka tillståndet


Kosten viktig vid IBS

Vissa individer märker en förbättring eller försämring av symtom beroende på kostvanor eller intag av vissa livsmedel. Lösliga fiber kan exempelvis minska obehaget hos vissa personer. Det finns även mediciner som kan lindra symtomen och ny forskning visar att probiotika kan vara till hjälp för personer med IBS. (1)


Mag- och tarmhälsa är ett av våra fokusområden på Nestlé Health Science. Vi arbetar bland annat för att underlätta nutritionsbehandling för patienter som lider av mag- och tarmbesvär som IBS.


  1. http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/ibs/

* Notera att patienters symptom kan variera.

Läs mer
Stäng