Kirurgi

KIRURGI

Nutrition är en viktig del vid kirurgi. Dels kan rätt näring inför operationen minska eventuella problem i samband med ingreppet – och dels kan rätt nutrition förbättra återhämtningen.


Mer än 230 miljoner större kirurgiska ingrepp görs varje år runt om i världen.(1) Efter ingreppet behöver kroppen återhämta sig och det är viktigt att patientens behov av protein och energi är tillfredsställt.


Rätt nutrition påskyndar återhämtningen (2)

Kliniska studier visar att om man kompletterar kosten med särskilda näringsämnen inför en operation, kan post-operativa komplikationer minskas. Det gäller även när patienten bedöms som välnärd.(3) Vid viss kirurgi kan specialnutrition för att förbättra immunsystemet vara värdefullt, vilket bland annat kan leda till kortare sjukhusvistelse.(4)


Efter en större operation är nutritionen en viktig komponent för att patienten ska kunna återgå till ett normalt liv så snart som möjligt. Därför är det viktigt att säkerställa näringsintaget tidigt efter ingreppet, oavsett om patienten kan äta på egen hand eller behöver sondmatas.(4)


Vi på Nestlé Health Science har lång erfarenhet av individanpassad nutrition före och efter kirurgi.


  1. Weiser TG, Regenbogen SE, Thompson KD. An estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data. Lancet. 2008;372(9633):139-44.
  2. Ljungqvist O, Dardai E, Allison SP. Basics in clinical nutrition: perioperative nutrition. E-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism. 2010;e93-6.
  3. Windsor A, Braga M, Martindale R. Fit for surgery: an expert panel review on optimizing patients prior to surgery, with a particular focus on nutrition. Surgeon. 2004;2(6):315-9.
  4. Martindale RG, McClave SA, Taylor B, Lawson CM. Perioperative nutrition: what is the current landscape? JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013;37(5 Suppl):5S-20S.

Läs mer
Stäng