Kost och näring efter stroke

old woman sick

Har du eller någon i din närhet drabbats av stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för flera sjukdomar orsakade av en blodpropp eller blödning i hjärnan, vilket kan medföra olika symtom. Vanliga tidiga symtom är påverkan på tal och syn, känselbortfall, yrsel och förvirring. Stroke kan även medföra andra komplikationer som kan påverka förmågan att äta och dricka.


Stor risk för undernäring efter stroke

Undernäring uppstår när kroppens behov av energi och näring inte tillgodoses. Ofta till följd av ett otillräckligt matintag och/eller ett ökat behov av energi och protein på grund av sjukdom. Det finns många orsaker till att risken för undernäring ökar efter en stroke. Nedsatt aptit på grund av förändrad smak och lukt är vanligt. Förlamning och nedsatt rörlighet kan göra det svårt att föra maten till munnen eller att upprätthålla en lämplig sittposition under måltiden. Många drabbas dessutom av tugg- och sväljsvårigheter, vilket kan göra det svårt att äta den mat man är van vid.


Undernäring går att behandla och förebygga. Viktminskning innebär ofta en förlust av muskelmassa, vilket kan påverka behandlingsförloppet. Du kan motverka viktminskning genom att äta fler mellanmål och berika din vanliga kost med extra protein och energi. Till exempel genom att äta mer ägg, ost, grädde, olja och margarin. Tänk också på att din nattfasta inte bör vara för lång. Om detta inte räcker kan en läkare eller dietist ordinera näringsdrycker för speciella medicinska ändamål som tillägg till din vanliga kost. Dessa kan hjälpa dig att öka ditt energi- och näringsintag.


Vid tugg- och sväljsvårigheter kan mat och dryck behöva anpassas till en konsistens som underlättar sväljningen. Ett förtjockningsmedel kan till exempel förtjocka mat och dryck till den konsistens som du behöver för att kunna svälja säkert. I vissa fall är oralt intag av mat och dryck inte möjligt eller inte tillräckligt. Då kan sondnäring behövas under en tid.


Förändrad mag- och tarmfunktion

Även mage och tarm kan påverkas av sjukdomsförloppet. Ett minskat intag av mat och dryck, minskad rörelse och fördröjd magsäckstömning kan orsaka förstoppning. Dessutom kan antibiotikaanvändning påverka tarmfloran negativt. Ett tillräckligt vätskeintag och fiberinnehållande livsmedel kan bidra till en god tarmhälsa.


Nestlé Health Science erbjuder ett brett och välsmakande sortiment av näringsdrycker. Både fruktjuicebaserade, klara och mjölkliknande näringsdrycker. Dessutom erbjuder Nestlé Health Science sondnäringar, förtjockningsmedel, katrinplommondryck och fiberberikning. Tanken är att det ska finnas något för allas behov och smak.


Våra näringsdrycker, sondnäringar och förtjockningsmedel klassificeras som livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas under medicinsk övervakning. Avsedda för kostbehandling av personer med malnutrition eller med risk för malnutrition, och för personer med dysfagi.