Skräddarsydda nutritionslösningar kan hjälpa barn med neurologiska sjukdomar

Unika utmaningar vid vård av barn med neurologiska funktionsnedsättningar


Att vårda ett barn med en neurologisk sjukdom kan vara stressande, från observation av de första symptomen genom diagnos- och teststadierna till att hantera de olika dagliga behandlingarna. Näring är en viktig del i främjandet av ditt barns hälsa och välbefinnande, i varje steg av behandlingen.

Vissa neurologiska sjukdomar orsakar emellertid gastrointestinala problem som påverkar ditt barns ätande och näringsupptag, inklusive förmågan att svälja, smälta och absorbera näringsämnen. Att mata ditt barn kan vara svårt, men vi finns här för att hjälpa dig. Nestlé Health Science har utvecklat nutritionsbehandlingar som är speciellt utformade för att tillgodose behoven hos barn med neurologiska sjukdomar som påverkar mag-tarmfunktionen. Att ge ditt barn mat och näring är självklart oerhört viktigt men den neurologiska sjukdomen kan ge störningar i barnets mag-tarmsystem som komplicerar matningsprocessenVad innebär neurologisk funktionsnedsättning och neurologisk sjukdom?

Med neurologisk funktionsnedsättning avses sjukdomar i nervsystemet, med andra ord en funktionsstörning i hjärnan, ryggraden, nerverna eller i interaktionen mellan muskler och nerver. Detta kan påverka tal, motorik, syn, minne, muskelrörelser och inlärningsförmåga. Vanliga pediatriska neurologiska störningar eller sjukdomar inkluderar autism, epilepsi och cerebral paresVilka är de vanligaste orsakerna till neurologiska sjukdomar?

Tack vare att vi nu har en ökad kunskap om många neurologiska sjukdomar kan sjukvårdpersonalen bättre förklara vad som orsakat ditt barns tillstånd, vilket kan vara allt från genetiska mutationer, bakterie-eller virusinfektioner, skador, syrebrist till andra problem som kan ha uppstått innan, under eller strax efter förlossningen.
Barn med neurogisk funktionsnedsättning har en ökad risk för undernäring

Neurologiska funktionsnedsättningar kan vara kopplade till flera problem som direkt eller indirekt påverkar mag-tarmfunktionen, såsom:


  • Tandproblem – däribland instabilitet i käken, minskad tonus i läppar och svaga läpprörelser samt bettproblem som toniska kramper och överbett.
  • Hållningsproblem orsakade av t.ex. skolios, som kan göra det svårt att äta.
  • Sväljningssvårigheter (även kallat dysfagi) – det krävs mer tid och en större ansträngning för ditt barn att flytta mat och dryck från munnen till magen. Överdriven salivering (dregling), hosta, gurglande röst, våt andning, tuggsvårigheter, överdrivet långa matningstider och förändrad aptit kan också förekomma. Barnet kan även hosta eller kräkas upp mat och sätta mat i halsen.
  • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) – maten smälts inte ordentligt och kommer tillbaka in i matstrupen från magen.
  • Förstoppning – färre tarmrörelser eller hård avföring som är svår att krysta ut.
  • Diarré – lös, vattnig avföring tre eller flera gånger om dagen, som kan kvarstå i några dagar eller veckor

Alla dessa problem ökar risken för att ditt barn inte får den näring det behöverNutritionsbehandlingar för barn med neurologiska sjukdomar

Vad kan jag göra för att se till att mitt barn har allt det behöver? Det här är en grundläggande fråga som alla föräldrar ställer sig, och vid vård av ett barn med neurologiska sjukdomar blir denna fråga alltmer komplex. Det är inte alltid lätt att se till att ditt barns näringsbehov uppfylls, men med rätt hjälp och stöd är det möjligt.

Sjukvårdspersonalen gör en noggrann bedömning av ditt barns näringsmässiga hälsostatus och behov. Därefter rekommenderas en anpassad nutritionsbehandling, eventuellt även specifika matningsmetoder.