Kost och näring vid cancer

Banner

Har du eller någon i din närhet drabbats av cancer?

Cancer är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar, som uppstår till följd av att en eller flera celler förändras och utvecklas till cancerceller i kroppen. Två vanliga komplikationer som ses vid de flesta cancersjukdomar är viktnedgång och undernäring, vilka uppstår när kroppens behov av energi och näring inte tillgodoses. Ofta till följd av ett otillräckligt matintag och/eller ett ökat energi- och proteinbehov som kan fås i samband med sjukdomen. 1,2


Stor risk för undernäring efter cancer

Det finns många orsaker till att risken för undernäring ökar vid cancer. Minskad aptit, smak- och luktförändringar, och en tidig mättnadskänsla är vanligt och kan påverka förmågan att äta. Dessutom kan biverkningar från cancerbehandlingen i form av muntorrhet, kräkningar, förstoppning och diarré bidra till ett lägre matintag. Cancer i munhåla, svalg och matstrupe kan ge tugg- och sväljsvårigheter, samtidigt som strålning av dessa områden kan orsaka sköra slemhinnor och blåsor som kan göra att det gör ont att äta.1,2 Flera av dessa symtom kan behandlas eller lindras, så det är viktigt att du tar kontakt med din läkare eller dietist för att se vilken hjälp det finns att få.


Undernäring går att behandla och förebygga

Trots att det är vanligt med undernäring, så går det att behandla och förebygga. Det är viktigt att försöka hålla vikten stabil. Vid viktnedgång förlorar kroppen inte enbart fett utan även muskelmassa, samtidigt som kroppens förråd av viktiga näringsämnen minskar. För att må så bra som möjligt, hjälpa kroppen att återhämta sig och orka med de påfrestande behandlingar som ges vid cancersjukdom är det viktigt att du får i dig tillräckligt med energi och näring. Väg dig gärna en gång i veckan för att hålla koll så att din vikt är stabil. Du kan motverka viktnedgång genom att äta fler mellanmål och berika din vanliga kost med extra protein och energi. Till exempel genom att äta mer ägg, ost, grädde, majonnäs, olja och margarin. Välj gärna energirika drycker såsom mjölk, saft, juice eller drickyoghurt. Tänk också på att äta regelbundet och att din nattfasta inte bör vara för lång. Om detta inte räcker kan din läkare eller dietist ordinera näringsdrycker för speciella medicinska ändamål som tillägg till din vanliga kost. Dessa kan hjälpa dig att öka ditt energi- och näringsintag. Vid tugg- och sväljsvårigheter kan mat och dryck behöva anpassas till en konsistens som underlättar sväljningen. Ett förtjockningsmedel kan till exempel förtjocka mat och dryck till den konsistens som du behöver för att kunna svälja säkert. I vissa fall är oralt intag av mat och dryck inte möjligt eller tillräckligt. Då kan sondnäring behövas under en tid. Sondnäringen ges via en slang som leder direkt till magsäcken eller tarmen, och kan vara ett komplement till den vanliga maten eller tas i stället för vanlig mat.


Vid förstoppning kan det hjälpa att äta fiberrik mat och dricka tillräckligt med vatten, förutsatt att tarmen fungerar normalt. Även rörelse är viktigt för en god tarmfunktion. Vid diarré är det viktigt att du får i dig både tillräckligt med salt och vätska. Du kan t. ex. salta lite extra på maten, dricka buljong eller använda dig av vätskeersättning.


Nestlé Health Science erbjuder ett brett och välsmakande sortiment av näringsdrycker. Både fruktjuicebaserade, klara och mjölkliknande näringsdrycker. Dessutom erbjuder Nestlé Health Science sondnäringar, förtjockningsmedel, katrinplommondryck och vätskeersättning. Tanken är att det ska finnas något för allas behov och smak.


Våra näringsdrycker, sondnäringar och förtjockningsmedel klassificeras som livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas under medicinsk övervakning. Avsedda för kostbehandling av patienter med malnutrition eller med risk för malnutrition, och för patienter med dysfagi.


Referenser
  1. Bozzetti and von Meyenfeldt. Nutritional support in Cancer patients; Basics in clinical nutrition, ESPEN. 5th Edition 2019
  2. Muscaritoli M et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clinical Nutrition 2021; 40: 2898-2913