Sondmatning för barn

Egenmixad sondnäring kan vara en del av nutritionsplanen för ett barn som sondmatas


Matningssvårigheter hos barn som t.ex. obehag eller svårighet att svälja, återkommande kräkningsförsök (kväljningar/hulkningar), kräkreflex, illamående och halsbränna kan vara mycket skrämmande för dig, ditt barn och hela familjen.

Om matningssvårigheterna är påtagliga och det föreligger risk för undernäring hos barnet kan det bli aktuellt med sondmatning.Varför sondmatning?

Sondmatning hjälper ditt barn att växa och utvecklas eftersom barnet får all den näring det behöver på ett säkert sätt, men vi förstår att du kanske ändå känner dig orolig över detta och att övergången till sondmatning kan vara en svår upplevelse.

Sondmatning ges endast till personer med underliggande medicinska tillstånd.Kan jag ge mitt barn egenmixad sondnäring?


Vill du kunna ge ditt barn en mer normal kost och servera måltider med en sammansättning av olika ingredienser som i största möjliga mån efterliknar en vanlig måltid? Funderar du på att ge barnet mixad mat eller byta till en sondnäring med en annan näringssammansättning?

Vi förstår att detta är en viktig fråga för dig, men det är viktigt att du kontaktar sjukvårdspersonal för att få medicinsk rådgivning och kostråd, innan du byter till en annan näringssammansättning eller övergår till att mata barnet med egenmixad sondnäring.

Det går att uppnå rätt balans mellan säkerhet, näringsintag och ingredienser från riktiga råvaror vid matning med mixad mat. Denna process bör dock ske under överinseende av medicinsk personal och du bör noggrant följa de riktlinjer du får av dietisten avseende hygien/kost.

Alternativt kan man överväga färdigblandade sondnäringar som är näringsmässigt kompletta samt tillverkade med ingredienser från riktiga råvaror. Dessa sondnäringar, är ett säkert och hygieniskt alternativ när du vill ge ditt barn en kost som innehåller ingredienser från riktiga råvaror och önskar ett snabbt och bekvämt alternativ till egenmixade sondnäringar.

Sjukvårdspersonalen finns där för att hjälpa dig att säkerställa att ditt barn får den näring det behöver för normal tillväxt och utveckling. Vi föreslår att du diskuterar med dem hur du på bästa sätt inkluderar ingredienser från riktiga råvaror i ditt barns kost.