Sväljsvårigheter/dysfagi barn

banner image

Svälj- och matningssvårigheter


Matningssvårigheter är vanliga hos barn och spädbarn. Det finns ett stort antal faktorer som kan påverka matningsprocessen. Reflux och dysfagi är bland de vanligaste besvären hos små barn.


Barnet sväljer inte ordentligt: dysfagi


Dysfagi innebär att ditt barn har svårt att svälja. Tillståndet gör att barnet har svårigheter att på ett säkert och effektivt sätt flytta mat/vätska från munnen till magsäcken. Det är en färdighetsstörning, inte beteenderelaterade matningssvårigheter.


Symptomen kan innefatta följande:

 • Barnet blir stelt och böjer kroppen i en båge under matning
 • Barnet får tryckkänslor i bröstet efter matning
 • Barnet hostar eller sätter i halsen under matning
 • Barnet får andningssvårigheter under eller efter matning
 • Reflux
 • Dreglande
 • Långsamt ätande
 • Viktminskning

Dysfagi kan vara allvarligt. Det kan påverka lungorna och det kan även medföra att den normala tillväxten och utvecklingen hämmas, eftersom barnet har svårt att få i sig tillräckligt med energi och näringsämnen. Dysfagi kan, om det inte behandlas på rätt sätt, leda till uttorkning, undernäring, malnutrition och aversion mot mat.

Maten kommer upp: reflux


Om ditt barn har reflux, även kallat gastroesofageal reflux (GER), kan maten komma tillbaka från magen upp till matstrupen. Reflux associeras ofta med uppstötningar eller kräkningar. Tillståndet är sällan allvarligt och maginnehållet är inte för surt nog för att irritera halsen eller matstrupen. I allmänhet äter barn med reflux bra, växer och utvecklas normalt och har inga andra symptom än uppstötningar – de beskrivs som "happy spitters".


När maginnehåll stöts upp från magsäcken till matstrupen kallas det för gastroesofageal reflux. Gastroesofageal refluxsjukdom är när barnet har reflux så pass ofta så att det påverkar hur barnet mår eller att det blir skador i matstrupen.( Referens: 1177.se)


När ska jag oroa mig?


Dysfagi


Om ditt spädbarn visar tecken på dysfagi, kontakta din barnläkare så snart som möjligt, i synnerhet om mat eller vätska hamnar "fel" i barnets luftrör och lungor (aspiration), då detta kan leda till infektioner i lungorna.


Reflux (GER)


Ditt barn kanske inte ens märker av sin reflux. Reflux är normalt sett ingenting man behöver oroa sig för. Om du har ett spädbarn som lider av GER med kräkningar och uppstötningar, kontakta din läkare vid följande symptom, eftersom de kan vara en varningsflagga som indikerar att det finns andra underliggande sjukdomar:

 • Otillräcklig viktökning
 • Kaskadkräkningar
 • Onormal irritabilitet efter måltider
 • Matvägran
 • Gallkräkningar
 • Blod i avföringen
 • Magsmärta
 • Barnet gråter vid matning

Vad kan läkaren göra?


Efter att ditt barn har genomgått en fullständig medicinsk undersökning bestämmer din barnläkare den bästa behandlingen:

 • Skräddarsydda nutritionslösningar som stödjer ditt barns naturliga sväljningsprocess
 • Skräddarsydda nutritionslösningar som minskar uppstötningar och kräkningar hos ditt barn.

Hur hanterar jag svälj- och matningssvårigheter hos mitt barn?


  Tidiga insatser är viktiga för att du på ett säkert sätt ska kunna fortsätta att mata ditt spädbarn som har som dysfagi eller reflux.


  Vanligtvis rekommenderas användning av förtjockningsmedel för att komma till rätta med dessa problem.Vad är förtjockningsmedel och hur fungerar det?


Förtjockningsmedel är livsmedelsbaserade produkter som gör det enkelt att specialanpassa konsistensen på vätskan ditt spädbarn dricker. Detta ger ditt barn extra tid att kontrollera maten under sväljningsprocessen. Förtjockningsmedel är i allmänhet i pulverform och tillsätts till mjölk eller andra vätskor. De består ofta av gummibaserade produkter som xantangummi eller fruktkärnmjöl, modifierad matstärkelse eller ris och spannmål.


Detta medför att:

 • Barnets smaksinne utvecklas
 • Barnet i högre grad uppskattar dryck samt får ett mer varierat dryckesintag
 • Barnet får en mer positiv upplevelse av oral matning
 • Utgör även ett stöd vid långsiktig smak- och sväljträning