Webinars 2022

Här kan du som hälso- och sjukvårdspersonal läsa mer om våra inplanerade webinar för 2022 och anmäla dig till de webinar du önskar delta i.

Välkommen!

Matallergier – kmpa med gastrointestinala besvär

Födoämnesallergi - och då särskilt riktat mot komjölk - blir vanligare och kan ta sig många olika uttryck, inte minst från mag-tarmkanalen. Detta kan påverka föräldrarnas första tid med sitt barn negativt, ge försämrad tillväxt och bana väg för fortsatta ätproblem hos barnen. Vilka vet vi om orsakerna, hur kan vi känna igen och vad kan vi göra för att minska problemen?

Föreläsare: Carola Kullberg-Lindh är barnläkare med lång erfarenhet som gastroenterolog på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och numer verksam som barnläkare på Barn- och Ungdomsmottagningen i Lerum.

Målgrupp: BVC

Fredag den 26/8Kl. 13:45-15:30

Anmälan:

Anmäl dig här! QR code

Barnfetma

En föreläsning kring barnfetma och myter, möjliga bakomliggande faktorer – livsstil respektive genetik. Hur kan man tänka kring utredning och tillväxtkurvor? Går barnfetma att behandla? Vilka alternativ har man?

Föreläsare: Jovanna Dahlgren är professor i pediatrisk endokrinologi med inriktning på tillväxt. Hon är också barnläkare på Endokrin- och Obesitasverksamheten vid Drottning Silvias barnsjukhus.

Målgrupp: BVC

Torsdag 1/9Kl. 13:45-15:30

Anmälan:

Anmäl dig här! QR code

FPIES och komjölksproteinallergi hos barn & ungdomar

Här kommer vi lära oss mer kring diagnostik, behandling och vad man behöver tänka på vid elimination.

Föreläsare: Sandra Götberg, barnläkare och barnallergolog och Maja Pavek, leg dietist

Målgrupp: Barnsjukhus/BUMM/barnssk/barnläkare/barndietister

Onsdag den 14/9 Kl. 13:45-15:30

Anmälan:

Anmäl dig här! QR code

Eosinofil esofagit – ur en barngastroenterologs- och barndietists perspektiv

Föreläsare: Cecilia Zetterström, överläkare, barngastroenterolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Anneli Byström, leg. dietist, barndietist vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.

Målgrupp: Barnsjukhus/BUMM/barnssk/barnläkare/ barndietister

Måndag den 26/9 Kl 13:45-16:00

Anmälan:

Anmäl dig här! QR code

Första levnadsåret som ett fönster för prägling av immunförsvar och insulinkänslighet

En föreläsning om nutritionens betydelse för fetmautveckling och skillnader mellan tillägg och välling, vad nutritionen gör med tarmfloran och karies samt tips på hur man kan motverka metabola syndromet.

Föreläsare: Jovanna Dahlgren är professor i pediatrisk endokrinologi med inriktning på tillväxt. Hon är också barnläkare på Endokrin- och Obesitasverksamheten vid Drottning Silvias barnsjukhus.

Målgrupp: BVC

Torsdag 6/10Kl 13:45-15:30

Anmälan:

Anmäl dig här! QR code

Matallergi med fokus på mjölkallergi

En föreläsning kring matallergier. Hur uppkommer matallergier? Går de att förebygga? Hur kan man tänka kring utredning? Går matallergi att behandla? Vad säger den senaste forskningen?

Föreläsare: Anna Undeman Asarnoj

Målgrupp: BVC

Tisdag 18/10Kl 13:45-15:30

Anmälan:

Anmäl dig här! QR code

Födoämnesallergi - särskilt riktat mot komjölk

En föresläning om födoämnesallergi - och då särskilt riktat mot komjölk. Detta blir vanligare och kan ta sig många olika uttryck, inte minst från mag-tarmkanalen. Det kan påverka föräldrarnas första tid med sitt barn negativt, ge försämrad tillväxt och bana väg för fortsatta ätproblem hos barnen. Vad vet vi om orsakerna, hur kan vi känna igen och vad kan vi göra för att minska problemen?

Föreläsare: Carola Kullberg-Lindh är barnläkare med lång erfarenhet som gastroenterolog på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och numer verksam som barnläkare på Barn- och Ungdomsmottagningen i Lerum

Målgrupp: BVC

Tisdag den 18/11Kl 13:45-15:30

Anmälan:

Anmäl dig här! QR code

Första levnadsåret - ett fönster för prägling av immunförsvar & insulinkänslighet

En föreläsning om nutritionens betydelse för fetmautveckling och skillnader mellan tillägg och välling, vad nutritionen gör med tarmfloran och karies samt tips på hur man kan motverka metabola syndromet.

Föreläsare: Jovanna Dahlgren är professor i pediatrisk endokrinologi med inriktning på tillväxt. Hon är också barnläkare på Endokrin- och Obesitasverksamheten vid Drottning Silvias barnsjukhus

Målgrupp: BVC

Torsdag 1/12Kl 13:45-15:30

Anmälan:

Anmäl dig här! QR code