HUR KAN NÄRINGSINTAGET FÖRBÄTTRAS?

Små förändringar av dina dagliga kostvanor kan ha stor positiv inverkan på ditt näringsintag. Lättillgänglig, näringsrik mat förbättrar förutsättningarna för att kroppen ska få de näringsämnen som den behöver. Näringsrika mellanmål är ett bra sätt att bättra på matintaget mellan måltiderna. Livsmedel som färsk frukt, grönsaker, bröd, ägg och ost kan vara bra tillskott till måltiden eller mellanmålet för att minska risken för malnutrition..


När sjukdom orsakar att aptiten sviktar, eller när det vanliga födointaget inte är tillräckligt kan det vara aktuellt att använda exempelvis näringsdrycker. De är livsmedel som är sammansatta för att innehålla alla eller merparten av de näringsämnen som kroppen behöver. Verksamma ämnen kan bland annat vara vitaminer och mineraler, fibrer, bakteriekultur och fiskolja12. Näringsdrycker kan användas som enda näringskälla eller som komplement när den vanliga kosten inte räcker till för att täcka energi- och näringsbehovet.

VISSTE DU ATT?

 

 

De allra flesta som har risk för undernäring befinner sig inte på sjukhus eller särskilda boenden. De bor hemma.

  

 

 

 

 

Källa: undernäring.se

VISSTE DU ATT?

 

  

 

 

 

400 000 svenskar ligger i riskzonen för undernäring

 

 

 

 

 

Källa: undernäring.se

VISSTE DU ATT?

 

 

 

 

 

Undernäring går att behandla och förebygga

 

  

 

 

 

Källa: undernäring.se

VISSTE DU ATT?

 

 

 

 

 

Undernäring påverkar hela kroppen och i stort sett alla organ

  

 

 

 

 

Källa: undernäring.se

VAD ÄR LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL

Livsmedel för speciella medicinska ändamål utvecklas i nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att kunna ge mat till patienter som är påverkade av eller undernärda på grund av en viss diagnostiserad sjukdom, en åkomma eller ett medicinskt tillstånd som gör det omöjligt eller mycket svårt för patienten att uppfylla sina näringsmässiga behov genom att konsumera andra livsmedel. Av den anledningen måste livsmedel för speciella medicinska ändamål användas under medicinsk övervakning som kan utövas med hjälp av annan kompetent vårdpersonal.

SJÄLVTEST

Gör vårt självtest för att se om du är i riskzonen för undernäring.

Om du får färre än 12 poäng rekommenderar vi dig att ta kontakt med vården för vidare utredning.


Ladda ner självtestet

 

Referenser

12. Livsmedelsverket.se