Vad är undernäring?

Vad är undernäring

Undernäring, eller malnutrition, uppstår när kroppens behov av energi och näring inte tillgodoses. Ofta till följd av ett otillräckligt matintag och/eller ett ökat behov av energi och protein på grund av sjukdom. Det finns många underliggande orsaker till ett otillräckligt matintag, såsom nedsatt aptit, begränsad förmåga att tugga, svälja och smälta mat, svårigheter att inhandla och laga mat, social isolering, sjukdom, och behandlings- och läkemedelseffekter1.


Symtom vid undernäring

Undernäring leder till ofrivillig viktnedgång, minskad muskelmassa och muskelstyrka, och kan påverka hälsan på flera sätt1:

  • Trötthet
  • Ökad risk för fallskador
  • Försämrad sårläkning
  • Skörhet och sarkopeni
  • Kraftlöshet / Svaghet
  • Minskad motståndskraft mot infektioner

Undernäring i samband med sjukdom är vanligt förekommande, speciellt hos äldre och hos personer med långvariga sjukdomstillstånd. För att minska risken för komplikationer är det viktigt att undernäring förebyggs och behandlas. Om du misstänker att du eller någon i din närhet ligger i riskzonen för undernäring kan du göra vårt självtest. Om du får färre än 12 poäng rekommenderar vi dig att ta kontakt med vården för vidare utredning.


Nestlé Health Science erbjuder ett brett och välsmakande sortiment av näringsdrycker. Både fruktjuicebaserade, klara och mjölkliknande näringsdrycker. Dessutom erbjuder Nestlé Health Science berikningspulver, sondnäringar, förtjockningsmedel och katrinplommondryck. Tanken är att det ska finnas något för allas behov och smak.


Våra näringsdrycker, sondnäringar och förtjockningsmedel klassificeras som livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas under medicinsk övervakning. Avsedda för kostbehandling av personer med malnutrition eller med risk för malnutrition, och för personer med dysfagi.

Survey

SJÄLVTEST


Gör vårt självtest för att se om du är i riskzonen för undernäring.

Om du får färre än 12 poäng rekommenderar vi dig att ta kontakt med vården för vidare utredning.


Ladda ner självtestet

Referenser:

  1. Volkert D et al. ESPEN guideline on clinical nutritionand hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2018. Clin Nutr. 2019 Feb;38(1):10-47.
  2. Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr 2017; 36: 49-64.