Kostbehandling med näringsdrycker

Kostbehandling med näringsdrycker

Undernäring eller malnutrition som det även kallas, går att behandla och förebygga. Du kan motverka viktminskning och förlust av muskelmassa genom att äta fler mellanmål och berika din vanliga kost med protein och energi, t.ex. genom att äta mer ägg, ost, grädde, olja och smör. Tänk också på att din nattfasta inte bör vara för lång. Om detta inte räcker kan en läkare eller dietist ordinera näringsdrycker för speciella medicinska ändamål som tillägg till din vanliga kost. Kontakta din läkare eller dietist om du eller någon i din närhet är i riskzonen för undernäring.


Näringsdrycker kan hjälpa dig att öka ditt näringsintag

Näringsdrycker kan hjälpa dig som har eller riskerar att drabbas av undernäring att öka ditt intag av energi och näring. Det finns många olika varianter av näringsdrycker med olika innehåll av energi, protein, fibrer, vitaminer för att passa personer med olika behov. Vissa näringsdrycker har t.ex. ett extra högt innehåll av energi och protein, och är speciellt anpassade för dig som har svårt äta och dricka stora volymer eller har nedsatt aptit. Näringsdrycker kommer i många olika smaker och konsistenser, så det är lätt att hitta något som passar! Rådfråga din läkare eller dietist om hjälp för att hitta en näringsdryck som passar just dig och dina behov.


Hur mycket näringsdryck är tillräckligt?

Enligt europeiska riktlinjer (ESPENs guidelines) ska näringsdrycker övervägas till äldre personer med malnutrition eller med risk för malnutrition. Det gäller specifikt de personer som inte möter sitt behov av energi och protein via kosten eller med hjälp av berikning av mat eller dryck. Riktlinjerna menar att näringsdrycken ska ge minst 400 kcal och 30 gram protein per dag1.


För att få bästa möjliga effekt av din kostbehandling är det viktigt att näringsdryckerna alltid tas enligt ordination och i samråd med din läkare eller dietist. Varje portion räknas! Beroende på ditt individuella näringsbehov och näringsdryckens energi- och proteininnehåll behövs olika mängd av olika näringsdrycker.


Nestlé Health Science erbjuder ett brett och välsmakande sortiment av näringsdrycker. Både fruktjuicebaserade, klara och mjölkliknande näringsdrycker. Dessutom erbjuder Nestlé Health Science berikningspulver, sondnäringar, förtjockningsmedel och katrinplommondryck. Tanken är att det ska finnas något för allas behov och smak.


Våra näringsdrycker klassificeras som livsmedel för speciella medicinska ändamål och är avsedda för kostbehandling av patienter med malnutrition eller med risk för malnutrition. Ska användas under medicinsk övervakning.

Survey

SJÄLVTEST

Gör vårt självtest för att se om du är i riskzonen för undernäring. Om du får färre än 12 poäng rekommenderar vi dig att ta kontakt med vården för vidare utredning.

Ladda ner självtestet

Referenser:

  1. Volkert D et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2018. Clin Nutr. 2019; 38(1):10-47.