Vad är skörhet hos äldre?

Vad är skörhet hos äldre?

Vad är skörhet?

Skörhet (eng: frailty) är ett begrepp som används allt mer för att beskriva ett tillstånd av sårbarhet och försämrad motståndskraft, då kroppens förmåga att anpassa sig till fysiska, psykiska och sociala påfrestningar successivt försämras till följd av åldrande. Vid skörhet har kroppen begränsade reserver och kapacitet i de stora organsystemen, vilket leder till en minskad förmåga att motstå stress (t.ex. trauma och sjukdom) och ökad risk för negativa hälsoutfall. Ofta ökar behovet av sjukhusvård, samt risken för fall och funktionsnedsättning1.


Begreppet skörhet kan definieras på olika sätt, men det är vanligt att skörhet beskrivs utifrån förekomsten av minst tre av följande fem kriterier: ofrivillig viktförlust, orkeslöshet eller utmattning, svaghet, långsam gånghastighet eller låg fysisk aktivitet. Skörhet är relaterat till åldrande, men anses kunna förebyggas genom livstilsinsatser1.


Undernäring och sarkopeni är två underliggande riskfaktorer till skörhet

Ett otillräckligt energi- och proteinintag kan leda till bland annat minskad muskelmassa, muskelstyrka, försämrad kroppsfunktion och hälsa. Om inga åtgärder sätts in kan detta leda till undernäring och sarkopeni. Eftersom sarkopeni och undernäring är vanliga underliggande faktorer till skörhet är det viktigt att säkerställa ett tillräckligt energi- och proteinintag, samt att vara fysiskt aktiv1. Att bibehålla muskelmassa är det bästa skyddet mot funktionell nedgång.


Motverka viktminskning och förlust av muskelmassa

Du kan motverka viktminskning och förlust av muskelmassa genom att äta fler mellanmål och berika din vanliga kost med protein och energi, t.ex. genom att äta mer ägg, ost, grädde, olja och smör. Tänk även på att din nattfasta inte bör vara för lång.


Det är även viktigt att proteinet du får i dig är av hög kvalitet, då de är enklare att ta upp i kroppen och innehåller en större andel av essentiella aminosyror. Livsmedel som innehåller proteiner av hög kvalitet är exempelvis mejeriprodukter, ägg, kött, fisk och sojaprotein. Komjölk innehåller två typer av protein som båda är av hög kvalitet: vassle och kasein. Både vassle och kasein innehåller hela spektrumet av essentiella aminosyror och grenade aminosyror, men vassle innehåller en högre andel av den essentiella aminosyran leucin som spelar en viktig roll i muskelproteinsyntesen2. Tänk på att fördela proteinintaget jämt över huvudmåltiderna (frukost, lunch och middag), och försök äta minst 25-30 g protein per måltid för att optimera muskelproteinsyntesen2.


Om detta inte räcker kan en läkare eller dietist ordinera näringsdrycker för speciella medicinska ändamål som tillägg till din vanliga kost. Kontakta din läkare eller dietist om du misstänker att du eller någon i din närhet är i riskzonen för skörhet.Referenser

  1. Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr 2017; 36: 49-64.
  2. Bauer J et al. Evidence-Based Recommendations for Optimal Dietary Protein Intake in Older People: A Position Paper From the PROT-AGE Study Group. Volume 14, Issue 8, 2013, 542-559.