Många äldre äter mindre på grund av nedsatt aptit, lukt- och smakförmåga eller olika tand- eller munproblem. Begränsade ekonomiska resurser kan förstås också påverka matvanor. Även sjukhusvistelser kan spela in. Studier visar att de flesta äldre äter mindre än hälften av sjukhusmåltiderna3.

Undernäring är inte ovanligt, men tillståndet är allvarligt och medför sämre livskvalitet. För att minska risken för infektioner, komplikationer vid operationer, försämrad sårläkning, långsammare rehabilitering samt för allmänt nedsatt funktionsförmåga och immunförsvar är det viktigt att tillståndet åtgärdas4.

Justeringar av kostvanor och konsumtion av lättillgängliga, näringsrika livsmedel är två sätt att hantera åldersrelaterad undernäring. Motion och ett aktivt socialt liv kan också öka aptiten5. På Nestlé Health Science tar vi åldersrelaterad undernäring på allvar och strävar efter att utveckla näringsbehandlingar för alla typer av patienter.

VISSTE DU ATT?

 

400 000 svenskar ligger i riskzonen för undernäring

 

Källa: undernäring.se

VISSTE DU ATT?

 

Undernäring går att behandla och förebygga

 

Källa: undernäring.se

VISSTE DU ATT?

Undernäring påverkar hela kroppen och i stort sett alla organ

 

Källa: undernäring.se

VISSTE DU ATT?

 

De allra flesta som har risk för undernäring befinner sig inte på sjukhus eller särskilda boenden. De bor hemma.

  

Källa: undernäring.se

När vi blir äldre minskar vårt energibehov samtidigt som behovet av näring kvarstår1Med en ökande ålder är det därför extra viktigt att se till att vi får i oss näringstät mat i tillräcklig mängd. Till skillnad från många andra delar av åldrandet är näringsintaget ett område som vi själva kan styra över.

UNDERNÄRING - VAD ÄR DET?

Malnutrition betyder ”felnäring” och uppstår vid en obalans mellan intag och kroppens behov av energi och näringsämnen. Malnutrition innefattar undernäring som är ett tillstånd som uppträder vid akut eller kroniskt underskott av ett eller flera näringsämnen2. Vid undernäring uppkommer förändringar i kroppens vikt, sammansättning och funktion.

SJÄLVTEST

Gör vårt självtest för att se om du är i riskzonen för undernäring.

Om du får färre än 12 poäng rekommenderar vi dig att ta kontakt med vården för vidare utredning.


Ladda ner självtestet
Referenser

Referenser:

1. Lennartsson , C., & Heimerson. I. Elderly people´s health in Sweden: The national public health report 2012. Scandinavian Journal of Public Health, 40, 95-120.

2. Cederholm T, et al. Diagnostic criteria for malnutrition - An ESPEN Consensus Statement. Clin Nutr. 2015;34 (3):335-40.

3. Hiesmayr M, et al. Decreased food intake is a risk factor for mortality in hospitalized patients: the nutrition.Day survey 2006. Clin Nutr 2009;28:484-91.

4. Socialstyrelsen, Näring för god vård och omsorg, 2011.

5. Hickson M, Malnutrition and ageing. Postgrad M J. Jan 2006;82 (963):2-8