Sarkopeni/minskad muskelmassa

Sarkopeni/minskad muskelmassa

Vad är sarkopeni?

Sarkopeni kännetecknas av en progressiv förlust av muskelmassa, muskelstyrka och funktion, följt av ogynnsamma konsekvenser för hälsan. Sarkopeni delas vanligtvis upp i två olika sjukdomstillstånd: primär sarkopeni och sekundär sarkopeni. Primär sarkopeni orsakas av åldersrelaterad muskelförlust, medan vid sekundär sarkopeni beror förlusten av muskelmassa, muskelstyrka och funktion på sjukdom, inaktivitet och/eller undernäring. Sekundär sarkopeni kan ofta förebyggas och behandlas genom att sätta in rätt åtgärder1,2.


Sarkopeni är ett allvarligt tillstånd med många konsekvenser1,2:

  • Låg livskvalitet
  • Ökad risk för fall och frakturer
  • Ökad risk för funktionshinder och beroende av andra vid utförande av dagliga aktiviteter
  • Ökad sjuklighet och dödlighet
  • Ökat behov av sjukhusvård

Viktnedgång är inte en ”normal” konsekvens åldrande

Ett otillräckligt energi- och proteinintag kan leda till viktnedgång, men även minskad muskelmassa, muskelstyrka, försämrad kroppsfunktion och hälsa. Om inga åtgärder sätts in kan detta leda till undernäring och sarkopeni. Därför är det viktigt att säkerställa ett tillräckligt energi- och proteinintag, samt att vara fysiskt aktiv1,2. Att bibehålla muskelmassa och ett starkt skelett är det bästa skyddet mot funktionell nedgång.


Motverka viktminskning och förlust av muskelmassa

Du kan motverka viktminskning och förlust av muskelmassa genom att äta fler mellanmål och berika din vanliga kost med protein och energi, t.ex. genom att äta mer ägg, ost, grädde, olja och smör. Tänk på att din nattfasta inte bör vara för lång.


Det är även viktigt att proteinet du får i dig är av hög kvalitet, då de är enklare att ta upp i kroppen och innehåller en större andel av essentiella aminosyror. Livsmedel som innehåller proteiner av hög kvalitet är exempelvis mejeriprodukter, ägg, kött, fisk och sojaprotein. Komjölk innehåller två typer av protein som båda är av hög kvalitet: vassle och kasein. Både vassle och kasein innehåller hela spektrumet av essentiella aminosyror och grenade aminosyror, men vassle innehåller en högre andel av den essentiella aminosyran leucin som spelar en viktig roll i muskelproteinsyntesen3. Tänk på att fördela proteinintaget jämt över huvudmåltiderna (frukost, lunch och middag), och försök äta minst 25-30 g protein per måltid för att optimera muskelproteinsyntesen3.


Om detta inte räcker kan en läkare eller dietist ordinera näringsdrycker för speciella medicinska ändamål som tillägg till din vanliga kost. Kontakta din läkare eller dietist om du misstänker att du eller någon i din närhet är i riskzonen för sarkopeni.Referenser

  1. Volkert D et al. ESPEN guideline on clinical nutritionand hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2018. Clin Nutr. 2019 Feb;38(1):10-47.
  2. Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr 2017; 36: 49-64.
  3. Bauer J et al. Evidence-Based Recommendations for Optimal Dietary Protein Intake in Older People: A Position Paper From the PROT-AGE Study Group. Volume 14, Issue 8, 2013, 542-559.Bauer J et al. Evidence-Based Recommendations for Optimal Dietary Protein Intake in Older People: A Position Paper From the PROT-AGE Study Group. Volume 14, Issue 8, 2013, 542-559.