Undernäring - vad är det? | Nestlé Health Science

Många äldre äter mindre på grund av nedsatt aptit, lukt- och smakförmåga eller olika tand- eller munproblem. Begränsade ekonomiska resurser kan förstås också påverka matvanor. Även sjukhusvistelser kan spela in. Studier visar att de flesta äldre äter mindre än hälften av sjukhusmåltiderna3.


Undernäring är inte ovanligt, men tillståndet är allvarligt och medför sämre livskvalitet. För att minska risken för infektioner, komplikationer vid operationer, försämrad sårläkning, långsammare rehabilitering samt för allmänt nedsatt funktionsförmåga och immunförsvar är det viktigt att tillståndet åtgärdas4.


Justeringar av kostvanor och konsumtion av lättillgängliga, näringsrika livsmedel är två sätt att hantera åldersrelaterad undernäring. Motion och ett aktivt socialt liv kan också öka aptiten5. På Nestlé Health Science tar vi åldersrelaterad undernäring på allvar och strävar efter att utveckla näringsbehandlingar för alla typer av patienter.