Resource® Thickenup Clear

Resource ThickenUp Clear eftertjocknar inte och har amylasresistenta egenskaper vilket i sin tur ökar säkerheten för dysfagipatienter, genom att minska risken för aspiration. Konsistensen förblir oförändrad igenom hela sväljprocessen.