TÄVLINGSVILLKOR

1. ARRANGÖR

1.1. Nestlé Health Science, Box 6026, 102 31 Stockholm, www.nestlehealthscience.se är arrangör och ansvarig för denna kampanj.

 

2. VEM KAN DELTA

2.1. Deltagare måste vara minst 18 år dagen då de deltar i tävlingen. Minderåriga är automatiskt uteslutna ur kampanjen och arrangören reserverar sig rättigheter att ta tillbaka ett pris eller neka vinnaren utan kompensation.

2.2. Deltagare måste vara bosatt i Sverige.
Anställda hos arrangören eller deras anhöriga får ej delta i tävlingen. Även personer som är professionellt anknytna till tävlingen får heller inte delta i tävlingen.

 

3. HUR DELTAR MAN

3.1. Det är möjligt att delta i tävlingen från 18.09.2023 fram till 15.10.2023.

3.2. Du deltar i tävlingen genom att köpa 2 valfria Resorb vätskeersättning produkter (Resorb Original vätskeersättning i form av brustabletter, Resorb Sport eller Resorb Boost) och spara kvittot. Scanna QR-koden och ladda upp kvittot online på hemsidan: https://www.nestlehealthscience.se/resorb/kampanj. Svara på följande fråga: “ Vilken är din favorit RESORB produkt och varför?” En juri bedömer de bästa motiveringarna bland de tips på använda Resorb. Bidragen bedöms efter kvalitet på tipset och kreativitet i motiveringen. Juryn består av representanter från Nestle marknadsöring och digial aveldning. Ett urval bland de vinnande tipsen publiceras på Resorb Instagram och Facebook konto. För varje gång du köper 2 valfria Resorb-produkter kan du delta i tävlingen genom att ladda upp ditt kvitto på köpet. Ett kvitto kan därför endast användas en gång, även om du köper fler än 2 Resorb-produkter åt gången. Datum, tid samt vilken produkt du köpt måste tydligt framgå på kvittot. Kvitton som är offulständiga, oläsliga eller skadead kommer att anses vara ogiltiga. Digitala kvitton godkäns, men ovan information måste synas tydlight på kvittot.

3.3. Bidrag från agenter, tredje part, organiserade grupper eller automatiskt genererade av dator är inte accepterade.

3.4. Bidrag som är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt eller bidrag som uppmanar brott kommer automatiskt att bli diskvalificerade.

 

4. PRISER

4.1. Priserna är; Paketresa till Astrid Lindgrens värld för 2 vuxna och 2 barn eller 1- eller 2-dagsbiljetter till Astrid Lindgrens värld för 2 vuxna och 2 barn,

  • 1 storvinst i veckan (totalt 4 st paket för 2 vuxna och 2 barn). Här ingår boende 1 natt och tvådagars entrébiljetter för 2 vuxna och 2 barn = ett värde av 18 450 SEK (Resor och måltider ingår ej)
  • 1 st 2:a pris i veckan (totalt 4 st st 2-dagarsbiljetter för 2 vuxna och 2 barn) = ett värde av 8 864 SEK
  • 1 st 3:dje pris i veckan (Totalt 4 st 1-dagsbiljetter för 2 vuxna och 2 barn) = ett värde av 5 216 SEK

4.2. Resor ingår ej i priset.

4.3. Vinsterna räcker 1 år från utfärdande!

4.4. Priset är det som beskrivs i dessa villkor. Priset kan inte bytas mot kontanter eller andra alternativ. Andra personliga omkostnader, så som skatt ansvaras av vinnaren.


5. VINNARE

5.1. 3 vinnare blir utvalda varje vecka under kampanjperioden 18/09-15/10 (veckor 38-41). Totalt kommer 12 vinnare att utses av en jury. Namnen på vinnarna kommer att publiceras varje vecka på https://www.instagram.com/resorb_sverige/ (vårt Instagram konto). Genom att delta i tävlingen samtycker du till att informationen publiceras offentligt.

5.2. Alla beslut tagna av arrangören är slutgiltiga, bindande och kan inte överklagas.

5.3. Arrangören kommer kontakta vinnarna via email, som de anger vid deltagandet. Arrangören kommer att kontakta samtliga vinnare angående leveransen av priset, som kan ske utan några leveranskostnader för vinnarna.

5.4. Premieskatt: Det är vinnarens ansvar att betala personlig inkomstskatt på vinsten.

ar

5.5. Om en utvald vinnare inte kan bli kontaktad av någon anledning, eller varken kan eller vill motta priset, kommer en alternativ vinnare att bli utsedd av arrangören efter samme kriterier som den første vinder och bli erbjuden priset. Detta kan arrangören göra utan ansvar för den första vinnaren.


6. PERSONLIG INFORMATION

6.1. Arrangören kan kräva att deltagarna anger personuppgifter som ett villkor för deltagande i tävlingen. Detta kan till exempel vara: fullständigt namn, fullständig adress, bostadsort e-postadress, telefonnummer och ålder. Nestlé Sverige AB samlar och hanterar dina personuppgifter i samband med din deltagande i tävlingen om paketresa till Astrid Lindgrens värld för 4 personner eller 1- eller 2-dagsbiljetter till Astrid Lindgrens värld. Dina personuppgifter kommer inte att delas vidare, och du har rätt att få information om de insamlade uppgifterna samt rätt att invända mot hanteringen av uppgifterna. Du har också rätt att få felaktig information rättad eller raderad. Detta kan göras genom att kontakta oss på telefonnummer: 020-78 00 20, e-post: nestlehealthscience@se.nestle.com.

6.2. Personuppgifter som lämnas in i samband med tävlingen kommer endast att användas för att administrera och genomföra tävlingen och kommer att raderas när tävlingen är avslutat och priset utdelat. Deltagaren kan när som helst kontakta arrangören för att kontrollera, begära en ändring eller radering av deras personuppgifter.

6.3. Arrangören kan överföra deltagarens personuppgifter till tredje part, men endast av de skäl som nämnts i villkoren ovan.

6.4. Genom att delta i tävlingen accepterar deltagaren insamlingen och behandling av personuppgifter i enlighet med vad som anges i dessa villkor.

 

7. ALLMÄN INFORMATION

7.1. Om någon aspekt av denna kampanj av någon anledning inte kan köras som planerat kan organisatören efter eget iniativ, avsluta, ändra eller avbryta kampanjen och även ogiltigförklara eventuellt drabbade bidrag (detta inkluderar, datavirus, nätverksfel, buggar, manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniska fel eller någon orsak som inte kan kontrolleras av arrangören eller som påverkar säkerheten, rättvisan, integriteten eller genomförandet av denna kampanj).

7.2. Arrangören förbehåller sig rätten att korrigera eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

7.3. Genom att delta i denna kampanj accepterar deltagarna (i) att de är budna av dessa villkor, inklusive alla deltagarkrav och (ii) accepterar att vara budna av arrangörens beslut som är bindand i frågor som rör kampanjen. Om man inte följer dessa villkor kan det leda till diskvalificering

7.4. Arrangören är inte ansvarig för förlust eller skada som drabbats av någon deltagare eller vinnare (inklusive indirekta skador eller följdskador), eller för personskada som drabbats eller uppstått som en följd av att delta i denna kampanj eller för att ta emot priset förutom något ansvar som inte kan uteslutas genom lagstiftning.

7.5. Genom att lämna in ett bidrag ger deltagaren tillåtelse till organisatören och dess medlemsförbund rätten att fritt, obegränsad i tiden och utan rätt till ersättning för deltagaren använda bidraget i marknadsföringskampanjer och av andra kommersiella skäl.