Regionsindelning med namn och kontaktuppgifter

Pediatrik


Stockholm City/Norra, Uppsala, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland Härjedalen, Norrbotten
Camilla Heindow
076-100 98 15
Camilla.Heindow@se.nestle.com

Stockholm södra, Sörmland, Örebro, Gotland
Sanna Cramér
073-057 34 25
Susanna.Cramer@se.nestle.com

VGR, Halland, Jönköping, Värmland, Västerbotten
Monica Boström
076-100 98 22
Monica.Bostrom@se.nestle.com

Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Västernorrland
Vänligen kontakta någon av produktspecialisterna ovan


Vuxen


Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Gävleborg
Vakant

Stockholm (sjukhus), Gotland
Sanna Cramér
073-057 34 25
Susanna.Cramer@se.nestle.com

Stockholm (kommun och primärvård), Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västernorrland
Charlotte Droeser Ehlin
076-100 98 24
Charlotte.Droeserehlin@se.nestle.com

Stockholm sjukhus
Anna-Lena Troedsson
073-072868
Anna-Lena.Troedsson@se.nestle.com

VGR, Värmland
Vakant
Kontakta konsumentrådgivningen på 020-780020 eller nestlehealthscience@se.nestle.com för vidare kontakt med produktspecialist

Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland
Ida Silvius
076-119 98 27
Ida.Silvius@se.nestle.com

Skåne, Blekinge, Halland, Västerbotten
Joakim Holmqvist
076-119 90 27
Joakim.Holmqvist@se.nestle.com