Regionsindelning med namn och kontaktuppgifter

Pediatrik


Stockholm City/Norra, Uppsala, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland Härjedalen, Norrbotten
Camilla Heindow
076-100 98 15
[email protected]

Stockholm södra, Sörmland, Örebro, Gotland
Sanna Cramér
073-057 34 25
[email protected]

VGR, Halland, Jönköping, Värmland, Västerbotten
Monica Boström
076-100 98 22
[email protected]

Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Västernorrland
Peter Stenberg
076-100 98 25
[email protected]


Vuxen


Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Gävleborg
Anders Bergman
076-100 98 10
[email protected]

Stockholm (sjukhus), Gotland
Sanna Cramér
073-057 34 25
[email protected]

Stockholm (kommun och primärvård), Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västernorrland
Charlotte Droeser Ehlin
076-100 98 24
[email protected]

VGR, Värmland
Vakant
Kontakta konsumentrådgivningen på 020-780020 eller [email protected] för vidare kontakt med produktspecialist


Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland
Ida Silvius
076-119 98 27
[email protected]

Skåne (sjukhus), Blekinge
Liselott Silvhed
076-100 98 29
[email protected]

Skåne (kommun och primärvård), Halland, Västerbotten
Joakim Holmqvist
076-119 90 27
[email protected]