Alfamino® från Nestlé Health Science

ALFAMINO®:
KOSTBEHANDLING AV
SVÅR KOMJÖLKSPROTEINALLERGI

SÅ TILLREDS ALFAMINO®
DOSERING
INGREDIENSER
NÄRINGSSAMMANSÄTTNING
FÖRVARING
ANVÄNDNING
VIKTIG INFORMATION

Lindrar effektivt allvarliga symtom och FRÄMJAR EN hälsosam tillväxt

Symtomen vid komjölksproteinallergi delas i ofta in i fyra områden enligt nedan. Många barn med komjölksproteinallergi har flera symtom, oftast från mer än ett symtomområde.26-27 Alfamino® är bevisad hypoallergen med ger effektiv lindring vid milda till allvarliga symtom1–3 samt främjar en normal tillväxt.23-24

Hudsymtom

(t.ex. eksem, nässelutslag…)

Mag-tarmsymtom

(t.ex. kräkning, diarré…)

Luftvägssymtom

(t.ex. rosslighet…)

Allmänna symtom

(t.ex. hämmad tillväxt, otröstlig gråt…)

Alfamino® är laktosfri, har en låg osmolaritet, innehåller strukturerade lipider och 24 % av det totala fettet kommer ifrån MCT-fett. Denna unika sammansättning är utvecklad för att underlätta absorption av fett, kalcium och andra näringsämnen samt för att underlätta läkning av tarmen.15-22

Immunvårdande fördelar

Komjölksproteinallergi är en immunologisk sjukdom som förknippas med dysbios i tarmmikrobiotan. Det påverkar immunförsvarets mognad och ökar risken för infektioner och framtida allergier.26-36 Alfamino® är den enda aminosyrabaserade modersmjölksersättningen som innehåller mjölkoligosackariderna 2'FL och LNnT*. Dessa är strukturellt identiska med motsvarande Humana Mjölkoligosackarider (HMO) i bröstmjölk. 2’FL och LNnT stödjer immunförsvaret13,36 och bidrar till en tarmflora mer lik den hos ammande barn.7,8

*2’fukosyllaktos (2’FL) och Lakto-N-neotetraos (LNnT), ej från bröstmjölk


HMO stödjer tillväxten av goda bakterier i tarmen

HMO stärker tarmbarriären

HMO eliminerar patogener

HMO guidar mognaden av immunförsvaret, vilket leder till ett mer balanserat Th1/Th2-svar

STARKARE IMMUNFÖRSVAR OCH FÄRRE INFEKTIONER


Spädbarn som matades med ersättning berikad med 2’FL och LNnT hade färre infektioner, t.ex. övre och nedre luftvägsinfektioner.11-14


Spädbarn som matades med ersättning berikad med 2’FL och LNnT hade reducerad användning av antibiotika och antipyretika.11-13

MÖT SOPHIA

Matning:

Modermjölksersättning och kompletterande matning


Symtom:

Orolig, konstant gråtande, kräkning och allvarlig diarré och sviktande tillväxt


Diagnos:

Misstänkt multipel födoämnesallergi inklusive komjölksproteinallergiFiktiv patientprofil endast för illustrerande ändamål

VAD SKULLE DITT VIKTIGASTE MÅL VARA FÖR SOPHIA?

 • SYMTOMLINDRING​
 • SÄKRA OPTIMAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING​
 • STÖDJER IMMUNFÖRSVARET

För spädbarn med allvarlig komjölksproteinallergi och/eller andra födoämnesallergier som inte kan bli ammade kan symtom lindras genom att eliminera allergenen från spädbarnets diet med:


 • En kompletterande diet med eliminering av livsmedel som misstänks orsaka en allergisk reaktion4,5
 • En bevisad aminosyrabaserad modersmjölksersättning som Alfamino® vilken effektivt lindrar spädbarns symtom vid komjölksproteinallergi och/eller multipla födoämnesallergier1-3

grafick

Komjölksproteinallergi och andra födoämnesallergier kan i allmänhet begränsa tillväxt då vissa symtom kan påverka näringsintag och/eller absorption av näringsämnen.4,5 Alfamino® är näringsmässigt skräddarsydd för spädbarn med allvarliga symtom av komjölksproteinallergi och har bevisats stödja hälsosam tillväxt och utveckling:23,24


grafick

Immunförsvaret hos spädbarn med komjölksproteinallergi påverkas av ökad tarmpermeabilitet och dysbios i tarmfloran.28,29,36,37 


Alfamino® är den enda hypoallergena aminsyrabaserade specialnäringen med tillsatt HMO* för att stödja utvecklingen av immunförsvaret och minska risken för infektioner:11-13


*2’fukosyllaktos (2’FL) och Lakto-N-neotetraos (LNnT), ej från bröstmjölk


FRISKA SPÄDBARN10
​Medellängd på studie:​
12 månader​
SPÄDBARN MED KOMJÖLKSPROTEINALLERGI11,12
Medellängd på studie:​
8,8 månader
ÖRONINFEKTION -46%‡​ -71%‡​
NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER -55%* -34%
BRONKIT -70%**
GASTROINTESTINALA INFEKTIONER​ -40%
FREKVENS AV ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION -42%*
ANVÄNDNING AV ANTIBIOTIKA -53%* -6%
ANVÄNDNING AV FEBERNEDSÄTTANDE -56%*** -11%

*p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.05 vid 4 månader; p = N.S. ​

Kostbehandlingar vid komjölksproteinallergi


Nestlé Health Sciences sortiment av kostbehandlingar är skräddarsydda för spädbarn och små barn med komjölkproteinallergi och andra födoämnesallergier eller intoleranser. Detta kompletta sortiment har utformats speciellt för att hjälpa att hantera komjölksproteinallergi tidigt med rätt produkt från första början, när amning inte är möjligt.

Referenser

 1. Nowak-Węgrzyn A, et al. Evaluation of Hypoallergenicity of a New, Amino Acid–Based Formula. Clin Pediatr (Phila) 2015;54:264–272.
 2. Nowak-Wegrzyn A, et al. Confirmed Hypoallergenicity of a Novel Whey-Based Extensively Hydrolyzed Infant Formula Containing Two Human Milk Oligosaccharides. Nutrients 2019;11(7):E1447.
 3. Cekola P, et al. Clinical use and safety of an amino acid-based infant formula in a real world setting. Abstract presented at NASPGHAN. Chicago, IL, USA, October 2019.
 4. Koletzko S, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55(2):221-229.
 5. Luyt D, et al. BSACI guideline for the diagnosis and management of cow’s milk allergy. Clin Exp Allergy 2014;44(5):642-672.
 6. Muraro A, et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy 2014;69(8):1008–1025.
 7. Berger B, et al. Linking Human Milk Oligosaccharides, Infant Fecal Community Types, and Later Risk To Require Antibiotics. mBio 2020;11(2):e03196-19.
 8. Pedersen H, et al. An extensively hydrolysed formula supplemented with two human milk oligosaccharides (HMO) shapes the gut microbiome in infants with cow’s milk protein allergy (CMPA). Abstract presented at FAAM-EUROBAT Digital 2020. October 16, 2020.
 9. Bode L. Human milk oligosaccharides: Every baby needs a sugar mama. Glycobiology 2012;22(9):1147-1162.
 10. Donovan SM and Comstock SS. Human Milk Oligosaccharides Influence Neonatal Mucosal and Systemic Immunity. Ann Nutr Metab 2016;69(suppl 2):42-51.
 11. Nestlé Health Science, data on file. CINNAMON study.
 12. Vandenplas Y, et al. Growth, tolerance and safety of an extensively hydrolysed formula containing two human milk oligosaccharides in infants with cow’s milk protein allergy. Abstract presented at PAAM. Florence, Italy, October 19, 2019.
 13. Puccio G, et al. Effects of Infant Formula With Human Milk Oligosaccharides on Growth and Morbidity: A Randomized Multicenter Trial. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2017;64(4):624-631.
 14. Vandenplas Y, et al. Extensively hydrolysed formula with two human milk oligosaccharides reduces rate of upper respiratory tract infections in infants with cow’s milk allergy. EACCI Congress 2020. #1885 Late Breaking Abstract.
 15. Heine RG, et al. Lactose intolerance and gastrointestinal cow’s milk allergy in infants and children – common misconceptions revisited. World Allergy Organ J 2017;10(1):41.
 16. Delplanque B, et al. Lipid Quality in Infant Nutrition: Current Knowledge and Future Opportunities. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015;61(1):8-17.
 17. Bach AC, et al. Medium-chain triglycerides : an update. Am J Clin Nutr 1982;36(5):950-962.
 18. Kennedy K, et al. Double-blind, randomized trial of a synthetic triacylglycerol in formula-fed term infants: effects on stool biochemistry, stool characteristics, and bone mineralization. Am J Clin Nutr 1999;70(5):920-927.
 19. Koletzko B. Human milk lipids. Ann Nutr Metab 2016;69(suppl 2):28-40.
 20. Mazzocchi A, et al. The Role of Lipids in Human Milk and Infant Formulae. Nutrients 2018;10(5):E567.
 21. American Academy of Pediatrics, Committee on Nutrition. Pediatrics 1976;57:278-285.
 22. Nestlé Health Science, data on file. Alfamino® product composition.
 23. Corkins M, et al. Assessment of Growth of Infants Fed an Amino Acid-Based Formula. Clin Med Insights Pediatr 2016;10:3–9.
 24. Vandenplas Y, et al. Growth in infants with cow’s milk protein allergy fed an amino acid-based formula. Abstract N-O-013 presented at ESPGHAN, 2019. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2019;68(Suppl 1).
 25. Nestlé Health Science, data on file. Alfamino® versus Neocate® competitive benchmarking test.
 26. Lifschitz C, et al. Eur J Pediatr 2015;174:141-50.
 27. Høst A. Pediatr Allergy Immunol 1994;5(5 Suppl):1-36
 28. West CE, et al. The gut microbiota and its role in the development of allergic disease: a wider perspective Clin Exp Allergy 2015;45(1):43–53.
 29. Thompson-Chagoyan OC, et al. Faecal Microbiota and Short-Chain Fatty Acid Levels in Faeces from Infants with Cow‘s Milk Protein Allergy Int Arch Allergy Immunol 2011;156(3):325–332.
 30. Chin AM, et al. Morphogenesis and maturation of the embryonic and postnatal intestine. Semin Cell Dev Biol 2017;66:81-93.
 31. Tanaka M and Nakayama J. Development of the gut microbiota in infancy and its impact on health in later life Allergol Int 2017;66(4):515-522.
 32. Newburg DS and Walker WA. Protection of the Neonate by the Innate Immune System of Developing Gut and of Human Milk. Pediatr Res 2007;61(1):2-8.
 33. Woicka-Kolejwa K, et al. Food allergy is associated with recurrent respiratory tract infections during childhood. Postepy Dermatol Alergol 2016;33(2):109-113.
 34. Juntti H, et al. Cow’s Milk Allergy is Associated with Recurrent Otitis Media During Childhood. Acta Otolaryngol 1999;119(8):867-873.
 35. Tikkanen S, et al. Status of children with cow’s milk allergy in infancy by 10 years of Age. Acta Paediatr 2000; 89(10):1174-1180.
 36. Azad MB, et al. Infant gut microbiota and food sensitization: associations in the first year of life. Clin Exp Allergy 2015;45(3):632-643.
 37. Crittenden RG and Bennett LE. Cow’s Milk Allergy: A Complex Disorder. J Am Coll Nutr 2005;24(6suppl):582S–591S.


VIKTIG INFORMATION:

Mammor ska uppmuntras att fortsätta amma sitt spädbarn även om barnet har komjölksproteinallergi. Detta kräver ofta rådgivning av dietist för att mamman helt ska kunna utesluta komjölksprodukter ur sin egna kost. Om ett beslut tas att använda specialnäring som spädbarnets kostbehandling, är det viktigt att ge korrekta tillredningsinstruktioner med betoning på att okokt vatten, osteriliserade flaskor eller felaktig spädning kan leda till sjukdom. Livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) som har utvecklats för att tillgodose spädbarns näringsbehov. Ska användas under medicinsk övervakning.