Althéra® från Nestlé Health Science

Althéra®:
FRAMSTEG I BEHANDLINGEN
AV KOMJÖLKSPROTEINALLERGI

SÅ TILLREDS ALTHÉRA®
DOSERING
INGREDIENSER
NÄRINGSSAMMANSÄTTNING
FÖRVARING
ANVÄNDNING
VIKTIG INFORMATION

LINDRAR EFFEKTIVT ALLVARLIGA SYMTOM OCH STÖDJER HÄLSOSAM TILLVÄXT

Symtomen vid komjölksproteinallergi delas i ofta in i fyra områden. Många barn med komjölksproteinallergi har flera symtom, oftast från mer än ett symtomområde.20-21 Beroende på typ av reaktion kan de allergiska symtomen uppträda direkt, det vill säga inom minuter efter att barnet fått i sig komjölksproteinet, eller först efter flera timmar eller dagar. Althéra® lindrar effektivt symtom vid komjölksproteinallergi.1-4,6,12,17-19

Hudsymtom

(t.ex. eksem, nässelutslag…)

Mag-tarmsymtom

(t.ex. kräkning, diarré…)

Luftvägssymtom

(t.ex. rosslighet…)

Allmänna symtom

(t.ex. hämmad tillväxt, otröstlig gråt…)

Immunvårdande fördelar

Komjölksproteinallergi är en immunologisk sjukdom som förknippas med dysbios i tarmmikrobiotan. Det påverkar immunförsvarets mognad och ökar risken för infektioner och framtida allergier för spädbarn med komjölksproteinallergi.10,22-30 Althéra® innehåller laktos och mjölkoligosackariderna 2'FL och LNnT* som är strukturellt identiska med motsvarande Humana Mjölkoligosackarider (HMO) i bröstmjölk. 2’FL och LNnT stödjer immunförsvaret11,13 och bidrar till en tarmflora mer lik den hos ammande barn.10,15,14


*2’fukosyllaktos (2’FL) och Lakto-N-neotetraos (LNnT), ej från bröstmjölk

Laktos och HMO stödjer tillväxten av goda bakterier i tarmen

HMO stärker tarmbarriären

HMO eliminerar patogener

HMO guidar mognaden av immunförsvaret, vilket leder till ett mer balanserat Th1/Th2-svar

STARKARE IMMUNFÖRSVAR OCH FÄRRE INFEKTIONERSpädbarn som matades med ersättning berikad med 2’FL och LNnT hade färre infektioner, t.ex. övre och nedre luftvägsinfektioner6,11-13


Spädbarn som matades med ersättning berikad med 2’FL och LNnT hade reducerad användning av antibiotika och antipyretika6,12,13

MÖT Edward

Matning:

Enbart matad med modermjölksersättning


Symtom:

Eksem, diarré, otröstligt gråtande


Diagnos:

Misstänkt komjölksproteinallergiFiktiv patientprofil endast för illustrerande ändamål

VAD SKULLE DITT VIKTIGASTE BEHANDLINGSMÅL VARA FÖR EDWARD

 • SYMTOMLINDRING
 • ADEKVAT TILLVÄXT OCH UTVECKLING
 • STÖDJER IMMUNFÖRSVARET

För spädbarn med komjölksproteinallergi som inte kan ammas kan lindring av symtom åstadkommas genom att utesluta komjölksprotein från spädbarnets kost med en lämplig hypoallergen specialnäring,31-33 som Althéra®.1-6,12


Alla extensivt hydrolyserade specialnäringar är inte likadana. Althéra® har den minsta peptidstorleken (endast 1 % peptider över 1 200 Dalton), vilket minskar risken för allergisk reaktion.5


Omvänt visade sig en extensivt hydrolyserad specialnäring där 10 % av peptiderna är över 1 200 Dalton inte uppnå adekvat allergisymtomkontroll hos >50 % av spädbarn med komjölksproteinallergi och krävde ett byte till AAF.5,34


Althéra® har visats effektivt symtomlindra 98,4 % av spädbarn med komjölksprotienallergi.3 Althera® har också visat sig vara det enda extensiva hydrolysatet med en liknande effektivitet och säkerhet som en aminosyradbaserad specialnäring. Nedan en jämförelse mellan spädbarn som matas med Althéra® och aminosyrabaserad specialnäring:1


grafick

Althéra® är näringsmässigt komplett från födseln upp till 1 års ålder. Men som en viktig del i barnets utveckling och för en varierad kosthållning bör mjölkfri kost introduceras från 6 månader.


Althéra® har lägre proteinnivå än andra extensivt hydrolyserade specialnäringar. Högt proteinintag i barndomen har påvisats öka risken för högt kroppsmasseindex (BMI) och fetma senare i livet.35,36 Althéra® optimerar förutsättningen för normal tillväxt och utveckling för spädbarn med komjölksproteinallergi:1,2,6,12


grafick

Hos spädbarn med komjölksproteinallergi påverkas utvecklingen av immunförsvaret av dysbios – en obalans - i tarmmikrobiotan och ökad tarmpermeabilitet.10,22-24,26


Althéra® är den enda extensivt hydrolyserade ersättningen som innehåller laktos och HMO* för att stödja utvecklingen av immunförsvaret och minska risken för infektioner6,10,12,13,15


*2’fukosyllaktos (2’FL) och Lakto-N-neotetraos (LNnT), ej från bröstmjölk


FRISKA SPÄDBARN10
​Medellängd på studie:​
12 månader​​
SPÄDBARN MED KOMJÖLKSPROTEINALLERGI6,12
Medellängd på studie:​
8,8 månader
ÖRONINFEKTION -46%‡​ -71%‡​
NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER​ -55%* -34%
BRONKIT -70%**
GASTROINTESTINALA INFEKTIONER​​ -40%
FREKVENS AV ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTIONER -42%*
ANVÄNDNING AV ANTIBIOTIKA -53%* -6%
ANVÄNDNING AV FEBERNEDSÄTTANDE -56%*** -11%

*p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.05 at 4 months only; p = N.S. ​

Kostbehandlingar vid komjölksproteinallergi


Nestlé Health Science sortiment av kostbehandlingar är skräddarsydda för spädbarn och små barn med komjölkproteinallergi och andra födoämnesallergier eller intoleranser. Detta kompletta sortiment har utformats speciellt för att hantera komjölksproteinallergi tidigt med rätt produkt från första början, när amnning inte är möjligt.

REFERENSER

 1. Niggemann B, et al. Safety and efficacy of a new extensively hydrolysed formula for infants with cow’s milk protein allergy. Pediatr Allergy Immunol 2008;19(4):348-354.
 2. Vandenplas Y, et al. Treating cow’s milk protein allergy: a double-blind randomized trial comparing two extensively hydrolysed formulas with probiotics. Acta Paediatr 2013;102(10):990-8.
 3. Nowak-Wegrzyn A, et al. Confirmed Hypoallergenicity of a Novel Whey-Based Extensively Hydrolyzed Infant Formula Containing Two Human Milk Oligosaccharides. Nutrients 2019;11(7):E1447.
 4. Nowak-Wegrzyn A, et al. Hypoallergenicity of a whey-based, extensively hydrolysed infant formula prepared with nonporcine enzymes. Allergy 2019;74(8):1582-1584.
 5. Nutten S, et al. Peptide size profile and residual immunogenic milk protein or peptide content in extensively hydrolysed infant formulas. Allergy 2019. Doi: 10.1111/all.14098.
 6. Nestlé Health Science, data on file. CINNAMON study.
 7. Nestlé Health Science data on file. Althéra® versus Nutramigen® competitive benchmarking test.
 8. Maslin K, et al. Palatability of hypoallergenic formulas for cow's milk allergy and healthcare professional recommendation. Pediatr Allergy Immunol. 2018;29(8):857-862.
 9. Miraglia Del Giudice M, et al. Flavor, relative palatability and components of cow’s milk hydrolysed formulas and amino acid-based formula. Ital J Pediatr. 2015;41:42.
 10. Francavilla R et al. Effect of lactose on gut microbiota and metabolome of infants with cow’s milk allergy. Pediatr Allergy Immunol 2012;23:420-427.
 11. Vandenplas Y, et al. Extensively hydrolysed formula with two human milk oligosaccharides reduces rate of upper respiratory tract infections in infants with cow’s milk allergy. EACCI Congress 2020. #1885 Late Breaking Abstract.
 12. Vandenplas Y, et al. Growth, tolerance and safety of an extensively hydrolysed formula containing two human milk oligosaccharides in infants with cow’s milk protein allergy. Abstract presented at PAAM. Florence, Italy, October 19, 2019.
 13. Puccio G, et al. Effects of Infant Formula With Human Milk Oligosaccharides on Growth and Morbidity: A Randomized Multicenter Trial. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2017;64(4):624-631.
 14. Pedersen H, et al. An extensively hydrolysed formula supplemented with two human milk oligosaccharides (HMO) shapes the gut microbiome in infants with cow’s milk protein allergy (CMPA). Abstract presented at FAAM-EUROBAT Digital 2020. October 16, 2020.
 15. Berger B, et al. Linking Human Milk Oligosaccharides, Infant Fecal Community Types, and Later Risk To Require Antibiotics. mBio 2020;11(2):e03196-19.
 16. Le Huëron-Luron I, et al. Breast- v. formula-feeding: impacts on the digestive tract and immediate and long-term health effects. Nutr Res Rev 2010;23(1):23-3.
 17. Nutten S. Proteins, Peptides and Amino Acids: Role in Infant Nutrition. Nestle Nutr Inst Workshop Ser. 2016;86:1-10.
 18. Thakkar SK, et al. Protein Evolution of Human Milk. Nestle Nutr Inst Workshop Ser. 2016;86:77-85.
 19. Lönnerdal B, et al. Longitudinal evolution of true protein, amino acids and bioactive proteins in breast milk: a developmental perspective. J Nutr Biochem 2017;41:1-11.
 20. Lifschitz C and Szajewska H. Cow's milk allergy: evidence-based diagnosis and management for the practitioner. Eur J Pediatr. 2015 Feb;174(2):141-50.
 21. Høst A. Cow's milk protein allergy and intolerance in infancy. Some clinical, epidemiological and immunological aspects. Pediatr Allergy Immunol. 1994;5(5 Suppl):1-36.
 22. Azad MB, et al. Infant gut microbiota and food sensitization: associations in the first year of life. Clin Exp Allergy 2015;45(3):632-643.
 23. West CE, et al. The gut microbiota and its role in the development of allergic disease: a wider perspective Clin Exp Allergy 2015;45(1):43–53.
 24. Thompson-Chagoyan OC, et al. Faecal Microbiota and Short-Chain Fatty Acid Levels in Faeces from Infants with Cow‘s Milk Protein Allergy Int Arch Allergy Immunol 2011;156(3):325–332.
 25. Chin AM, et al. Morphogenesis and maturation of the embryonic and postnatal intestine. Semin Cell Dev Biol 2017;66:81-93.
 26. Tanaka M and Nakayama J. Development of the gut microbiota in infancy and its impact on health in later life Allergol Int 2017;66(4):515-522.
 27. Newburg DS and Walker WA. Protection of the Neonate by the Innate Immune System of Developing Gut and of Human Milk. Pediatr Res 2007;61(1):2-8.
 28. Woicka-Kolejwa K, et al. Food allergy is associated with recurrent respiratory tract infections during childhood. Postepy Dermatol Alergol 2016;33(2):109-113.
 29. Juntti H, et al. Cow’s Milk Allergy is Associated with Recurrent Otitis Media During Childhood. Acta Otolaryngol 1999;119(8):867-873.
 30. Tikkanen S, et al. Status of children with cow’s milk allergy in infancy by 10 years of Age. Acta Paediatr 2000; 89(10):1174-1180.
 31. Koletzko S, et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55(2):221-229.
 32. Luyt D, et al. BSACI guideline for the diagnosis and management of cow’s milk allergy. Clin Exp Allergy 2014;44(5):642-672.
 33. Muraro A, et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy 2014;69(8):1008–1025.
 34. Petrus, N.C.M., Schoemaker, A.A., van Hoek, M.W. et al. Remaining symptoms in half the children treated for milk allergy. Eur J Pediatr 2015;174(6):759-765.
 35. Rolland-Cachera MF, et al. Nutrient Intakes in Early Life and Risk of Obesity. Int J Environ Res Public Health. 2016;13(6):2-7
 36. Haschke F, et al. Early-Life Nutrition, Growth Trajectories, and Long-Term Outcome. Nestle Nutr Inst Workshop Ser. 2019;90:107-120


VIKTIG INFORMATION:

Mammor ska uppmuntras att fortsätta amma sitt spädbarn även om barnet har komjölksproteinallergi. Detta kräver ofta rådgivning av dietist för att mamman helt ska kunna utesluta komjölksprodukter ur sin egna kost. Om ett beslut tas att använda specialnäring som spädbarnets kostbehandling, är det viktigt att ge korrekta tillredningsinstruktioner med betoning på att okokt vatten, osteriliserade flaskor eller felaktig spädning kan leda till sjukdom. Livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) som har utvecklats för att tillgodose spädbarns näringsbehov. Ska användas under medicinsk övervakning.