Althéra®

Referenser
Vårt förstahandsval vid komjölksproteinallergi
Tecken på komjölksproteinallergi

Skräddarsydda produkter för små magar

Nestlé Health Science erbjuder en skräddarsydd och komplett kostbehandling vid födoämnesallergi som täcker in små barns varierade behov. Produkterna är speciellt anpassade för barn med komjölksproteinallergi eller annan födoämnesallergi/intolerans.

VIKTIG INFORMATION: Mammor till spädbarn med komjölksproteinallergi ska i första hand fortsätta amma och utesluta mjölkprodukter ur sin egen kost. Detta kräver ofta rådgivning av dietist för att säkerställa kostbehandlingen. Om ett beslut tas att använda specialnäring som spädbarnets kostbehandling, är det viktigt att ge korrekta tillredningsinstruktioner om att använda kokt vatten, steriliserade flaskor och rätt spädningsgrad för att undvika felbehandling. Specialnäring bör ordineras av läkare eller dietist.