Compat® Go

  • Kontinuerlig matning: 1-600 ml/h
  • Totalvolym: 1-5000 ml
  • Ökad patientsäkerhet då larmet visas både visuellt i display och larmets ljudnivå kan justeras i tre nivåer
  • Minnesfunktion lagrar infusionshastighet och infunderad volym även efter att pumpen varit avstängd
  • CE-godkänd
  • Anti-freeflow system inbyggt i aggregatet genom den patenterade Robsonklämman som automatiskt stängs när pumpens dörr öppnas och förhindrar friflöde av sondnäring
  • Ökad patientsäkerhet då larmet visas både visuellt i display och larmets ljudnivå kan justeras i tre nivåer
  • Minnesfunktion lagrar infusionshastighet och infunderad volym även efter att pumpen varit avstängd
  • Mycket lång batterikapacitet (24 h vid 125 ml/h) och snabb uppladdning (5 h). Har också en säker driftskapacitet vid låg batterispänning.
  • Möjlighet att koppla pumphållaren till en larmanläggning och till ett PDMS-system

Compat® go aggregat

Tillbehör till compat go