ModulifeTM

ModuLifeTM bygger på Crohn’s Disease Exclusion Diet (CDED), den första och enda kostbehandlingen med vanlig mat, med kliniskt bevisad effekt i hanteringen av Crohns sjukdom. I CDED kombineras produkten Modulen® IBD för partiell enteral nutrition (PEN) med vanliga livsmedel som är särskilt framtagna för att hjälpa personer med Crohns att få kontroll över sin sjukdom. Läs mer om Modulen® IBD här.

ModuLife är utformad för att påverka de faktorer som orsakar en obalans i tarmens mikrobiota, förändringar i tarmslemhinnan och inflammation vid Crohns sjukdom.

Målet med ModuLife är att uppnå och bibehålla perioder utan inflammation.

ModuLife bör användas i samråd med vårdpersonal. Programmet är inte avsett att vara ett substitut eller ersättning för patientens kontakt inom vården och det utgör heller inget medicinskt råd.

Modulife

LÄNKEN MELLAN CROHNS SJUKDOM OCH MAT

Det är vanligt att patienter med Crohns sjukdom har frågor rörande sin kost. Många anpassar sin kost och börjar utesluta olika livsmedel med eller utan vägledning från hälso- och sjukvårdspersonal.1,2

62%

av vuxna patienter anser att kosten är viktig för att påverka sjukdomens utfall.3

59%

anser att kosten är lika viktig eller viktigare än medicinering3

66%

av pediatriska patienter (och 72 % av föräldrarna) som behandlar aktiv Crohns med total enteral nutrition uppger att de skulle föredra ett alternativ där fast föda inkluderades.4

KOSTEN HAR STOR BETYDELSE FÖR UTVECKLINGEN AV:5

LÄNKEN MELLAN CROHNS SJUKDOM OCH MAT LÄNKEN MELLAN CROHNS SJUKDOM OCH MAT

Tarmen hos en patient med Crohns sjukdom skiljer sig på många sätt från en frisk tarm. Bland annat ses en dysbios i tarmens mikrobiota, låga butyratnivåer, färre receptorer för kortkedjiga fettsyror samt ett försvagat immunförsvar. Samspelet mellan kost och mikrobiota har stor betydelse för inflammationens utveckling och därmed även läkande av Crohns sjukdom.5

Kosten påverkar patogenesen av Crohns sjukdom

Flera faktorer i kosten, framförallt i västerländsk kost, har en stor påverkan på mikrobiomet och utveckling av inflammation i tarmen.5

En strategi för kostbehandling bör därför ingå som en del av den övergripande vårdplanen vid Crohns sjukdom.

Crohn’s Disease Exclusion Diet (CDED) är en exklusionsdiet utformad för att påverka de faktorer som orsakar obalans i tarmens mikrobiota, förändringar i tarmslemhinnan och inflammation vid Crohns sjukdom.5

Kosten påverkar patogenesen av Crohns sjukdom

ModulifeTM – en kostbehandling vid Crohns sjukdom

 • ModulifeTM är ett program uppbyggt av flera delar för att kunna följa en anpassad kosthållning vid mild till moderat Crohns sjukdom
 • I programmet ingår exklusionsdieten CDED – en kosthållning baserad på vanliga livsmedel.
 • För att säkerställa adekvat intag och upptag av näring kombineras CDED med Modulen® IBD.
 • ModuLife ger även tillgång till en träningsplattform för hälso- och sjukvårdspersonal och en patientplattform som nås via dator eller via app i telefonen.
 • Modulife Modulife

  CDED i kombination med Modulen® IBD har visat sig vara effektivt för att framkalla remission i kliniska prövningar hos både barn och vuxna patienter med Crohns sjukdom. Kostbehandlingen har även visat sig vara bättre tolererad än total enteral nutrition.

  CDED rekommenderas i ESPEN riktlinjer för klinisk nutrition vid IBD 20236.

  Läs mer om evidensen kring CDED och Modulen® IBD här.

  CDED är uppdelat i tre faser där varje fas är 6 veckor lång

  Modulife Modulife

  För varje fas finns en lista med:

  • Livsmedel som rekommenderas att inta varje dag = rekommenderade livsmedel
  • Livsmedel som går bra att inta i olika mängder = tillåtna livsmedel
  • Livsmedel som bör uteslutas = icke tillåtna livsmedel

  FAS 1: De första 6 veckorna äts en relativt begränsad kost. Det kan därför vara viktigt att komplettera kosten med Modulen® IBD.

  FAS 2: I fas 2 tillåts fler livsmedel och Modulen® IBD kan trappas ner till 25 % av energibehovet.

  FAS 3: Antalet tillåtna livsmedel utökas ytterligare och många av de livsmedel som tidigare varit begränsade kan intas i större mängder. I den tredje fasen finns även fria måltider. Modulen® IBD kan fortfarande komplettera med 25 % av energibehovet.

  Efter fas 3 är målet att patienten, under vägledning av hälso- och sjukvårdspersonal, ska hitta en balans i sin kosthållning som passar just individen. Kanske fortsätter hen övervägande med CDED-vänlig mat?

  Laptop Mocup

  Genomför träningen - bli en expert inom ModuLifeTM

  För att starta igång med ModuLifeTM behöver du som hälso- och sjukvårdspersonal genomföra en onlineträning. Träningen tar ca 2 h. Efter genomförd utbildning får du tillgång till flera material (inkl. CDED-faser), filmer mm. Först nu kan du även ge dina patienter tillgång till supportplattform och app.

  Läs hur du går tillväga här.

  Registrera dig här.

  Bilder invite

  Bjud in din patient till ModuLifeTM plattform

  Efter att du som hälso- och sjukvårdspersonal har slutfört ModuLifeTM expertutbildning kan du bjuda in dina patienter till ModuLifeTM program.

  Läs hur du går tillväga här.

  Registrera dig och bjud in patienter här.

  Bild Modulife platform film

  En guide till patientplattformen ”mymodulife.com”

  Denna film visar hur du som hälso- och sjukvårdspersonal bjuder in, engagerar och följer upp dina patienter via plattformen. Se filmen här.

  Bild CDED

  En sammanfattning av CDED + PEN

  Ta del av en kort sammanfattning av CDED-dieten. Se filmen här.

  NHS Modulen bilder

  Klinisk dokumentation

  Läs mer om evidensen kring CDED och Modulen® IBD här.

  NHS Modulen bilder

  Vanliga frågor

  Klicka här för att komma till frågor och svar.

  Upptäck vårt sortiment

  Modulen® IBD är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och är näringsmässigt komplett för kostbehandling av Crohns sjukdom. Ska användas på inrådan av läkare eller dietist. Endast lämplig från 5 år.

  ModuLife bör användas i samråd med vårdpersonal. Programmet är inte avsett att vara ett substitut eller ersättning för patientens kontakt inom vården och det utgör heller inget medicinskt råd.

  Referenser:

  1. Kane S. What physicians don't know about patient dietary beliefs and behavior can make a difference. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2012;6(5):545-7.
  2. Zallot C et al. Dietary beliefs and behavior among inflammatory bowel disease patients. Inflamm Bowel Dis. 2013;19(1):66-72.
  3. de Vries Patient's Dietary Beliefs and Behaviours in Inflammatory Bowel Disease. JHM et al. Dig Dis. 2018 Nov 2:1-9.
  4. Svolos V et al. Dietary treatment of Crohn’s disease: perceptions of families with children treated by exclusive enteral nutrition, a questionnaire survey. BMC Gastroenterol 2017 Jan. 19
  5. Levine A, et al. Evolving role of diet in the pathogenesis and treatment of inflammatory bowel diseases. Gut. 2018;66:1-13.
  6. Bischoff et al., ESPEN guidelines on Clinical Nutrition in IBD, Clin. Nutr. 41 2023;352-379.