Althéra® Alfare® Alfamino®

hero banner
Nestlé Health Science erbjuder en skräddarsydd och komplett kostbehandling vid födoämnesallergi som täcker in barns varierade behov. Produkterna är speciellt anpassade för spädbarn med komjölksproteinallergi eller annan födoämnesallergi/intolerans.

På Nestlé Health Science fortsätter vi hela tiden att utveckla våra produkter, så att de ger bästa möjliga hjälp och följer de senaste rekommendationerna.

Vi erbjuder dessutom produkter och tjänster som hjälper föräldrar och hälsosjukvårdspersonal att tidigt känna igen symtomen på komjölksproteinallergi. Det underlättar diagnostisering och gör valet av behandling enklare.


Skräddarsydda produkter för små magar

VIKTIG INFORMATION: Mammor till spädbarn med komjölksproteinallergi ska i första hand fortsätta amma och utesluta mjölkprodukter ur sin egen kost. Detta kräver ofta rådgivning av dietist för att säkerställa kostbehandlingen. Om ett beslut tas att använda specialnäring som spädbarnets kostbehandling, är det viktigt att ge korrekta tillredningsinstruktioner om att använda kokt vatten, steriliserade flaskor och rätt spädningsgrad för att undvika felbehandling. Specialnäring bör ordineras av läkare eller dietist.