Tecken & symtom

Tecken och symtom på mjölkproteinallergi

Eftersom symtomen vid allergi mot mjölk varierar, kan de vara svåra att känna igen. Speciellt svårt är det eftersom symtomen kan ha likheter med spädbarnets naturliga beteende, till exempel uppstötningar eller gråt. Symtomen kan också likna andra vanliga problem, till exempel sömnsvårigheter eller rinnande näsa. Det är även viktigt att notera att alla symtom inte uppträder omedelbart (inom två timmar) efter matning. Vissa kan dröja upp till två dagar eller till och med en vecka.


Läs mer om olika symtom på mjölkproteinallergi: anafylaktisk chock, diarré, eksem, förstoppning, gråt och kolik, hudutslag, ihållande hosta, kräkningar, matvägran, nässelutslag, otröstlig gråt, reflux och uppstötningar, snuva och nysningar, svullnader, sömnsvårigheter, tillväxtstörning, väsande andning.

Läs mer
Stäng
Du kan fortsätta amma även om ditt barn har mjölkproteinallergi

Barn som endast ammas kan reagera på mjölkprotein som överförts från mammans kost till modersmjölken, men det är sällsynt. Rådfråga läkare eller dietist innan du experimenterar med kosten eller amningen.

Om ditt barn visar tecken på mjölkproteinallergi bör du kontakta barnavårdscentralen eller läkare

Symtomen på allergi kan vara besvärande, speciellt eftersom du precis håller på att lära känna ditt nyfödda barn. Om du misstänker att barnet kan vara allergiskt mot proteiner i komjölk ska du boka besök hos barnavårdscentralen eller vårdcentralen för att få diagnosen bekräftad. Var inte orolig, komjölksproteinallergi kan enkelt hanteras genom att ändra barnets kost.


Det är viktigt att du inte experimenterar med att ge din baby en komjölksfri kost innan du fått rekommendationer och råd från läkaren.