Snuva och nysningar – symtom på mjölkproteinallergi


Snuva innebär att det rinner snor ur barnets näsborrar. Barnets immunsystem är omoget och det är därför mer mottagligt för sjukdomar. Vissa barn tycks ständigt ha rinnande näsa men det är helt normalt och kan bero på att barnet håller på att bekämpa en virusinfektion.

 

Nysningar är naturliga reflexer som syftar till att frigöra andningsvägarna från luftburna substanser och tilltäpptheter. Det är mycket vanligt hos småbarn och är vanligtvis inget att oroa sig för.

 

Varför har mitt barn snuva och nysningar?

Ditt barn kan:

  • Ha en matallergi, till exempel mjölkproteinallergi
  • Ha en sjukdom i övre luftvägarna som till exempel ett förkylningsvirus
  • Ha andats in torr luft eller irriterande partiklar från till exempel rök eller damm

 

Kan det vara mjölkproteinallergi?

Snuva och nysningar är vanliga symptom hos barn med allergi mot komjölk.

 

Barn med allergin har vanligtvis mer än ett symtom som kan vara mycket olika varandra.

 

Ett enkelt sätt att kontrollera vanliga symtom som kan kopplas till mjölkproteinallergi är att göra vårt symtomtest.


Sök alltid läkarhjälp om du har funderingar eller oroar dig för ditt barns hälsa.


Barn kan få snuva så snart som 30 minuter efter att ha fått komjölk