Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal
och du kan komma att omdirigeras.


Är du vårdpersonal?
Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal.
Du kommer nu att skickas vidare till vår startsida.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Snuva och nysningar – symtom på mjölkproteinallergi

Baby med rinnande näsa
Barn kan få snuva så snart som 30 minuter efter att ha fått komjölk

Snuva innebär att det rinner snor ur barnets näsborrar. Barnets immunsystem är omoget och det är därför mer mottagligt för sjukdomar. Vissa barn tycks ständigt ha rinnande näsa men det är helt normalt och kan bero på att barnet håller på att bekämpa en virusinfektion.

 

Nysningar är naturliga reflexer som syftar till att frigöra andningsvägarna från luftburna substanser och tilltäpptheter. Det är mycket vanligt hos småbarn och är vanligtvis inget att oroa sig för.

 

Varför har mitt barn snuva och nysningar?

Ditt barn kan:

  • Ha en matallergi, till exempel mjölkproteinallergi
  • Ha en sjukdom i övre luftvägarna som till exempel ett förkylningsvirus
  • Ha andats in torr luft eller irriterande partiklar från till exempel rök eller damm

 

Kan det vara mjölkproteinallergi?

Snuva och nysningar är vanliga symptom hos barn med allergi mot komjölk.

 

Barn med allergin har vanligtvis mer än ett symtom som kan vara mycket olika varandra.

 

Ett enkelt sätt att kontrollera vanliga symtom som kan kopplas till mjölkproteinallergi är att göra vårt symtomtest.Sök alltid läkarhjälp om du har funderingar eller oroar dig för ditt barns hälsa.

Kan det vara komjölksproteinallergi?

Genom att svara på några enkla frågor i symtomtestet kan du hjälpa läkaren att avgöra om ditt barn har komjölksproteinallergi.Symtomtest

Var förberedd inför läkarbesöket

Läkaren kommer att undersöka ditt barn och fråga om du noterat några symtom. Om allergi misstänks kan din läkare göra olika tester för att ställa en diagnos.

Mer information om hur läkaren ställer diagnos


Symtomdagbok