Anafylaktisk chock – symtom på mjölkproteinallergi


Anafylaktisk chock är en allvarlig, omedelbar allergisk reaktion som kan påverka många organsystem. Det är ett allvarligt och potentiellt livshotande symptom.

En mycket allvarlig anafylaktisk chock kan leda till att barnet får trängre luftvägar, svullnader och blodtrycksfall som gör det svårt att andas. Anafylaktiska chocker kan drabba barn i alla åldrar och även om de är sällsynta hos spädbarn så förekommer de.Kan det vara mjölkproteinallergi?

En allergisk reaktion mot livsmedel, till exempel mjölkproteinallergi är en av de vanligaste orsakerna till en anafylaktisk chock hos småbarn. Andra orsaker kan vara känslighet mot insektsbett, läkemedel eller latex. Symptomen kan uppkomma plötsligt och snabbt förvärras.Om du misstänker att ditt barn haft en anafylaktisk chock ska du kontakta sjukvården och omedelbart ta barnet till sjukhus.

Anafylaxi: medicinsk personal går in i akutrummet