Diarré


Diarré innebär att man har lös avföring minst tre gånger per dag i upp till två veckor. Det är snarare avföringens konsistens än antalet avföringar som är ett tecken på att barnet har diarré.
Hos normala och friska barn är avföringen mjuk och lös. Under de första månaderna kan barnet även ha en gulaktig avföring. Det är helt normalt.

Varför har mitt barn diarré?
Oftast går diarré snabbt över hos småbarn. Vanligtvis orsakas den av ett virus och behöver ingen behandling. Andra tänkbara orsaker till diarré hos barn är:

  • En matallergi som till exempel mjölkproteinallergi
  • Förändringar i babyns eller din kost (om du ammar)
  • Att barnet får antibiotika eller att du äter antibiotika samtidigt som du ammar

Kan mitt barn ha mjölkproteinallergi?

Diarré är ett vanligt symptom hos barn med allergi mot komjölk.Barn med allergin har vanligtvis mer än ett symtom som kan vara mycket olika varandra.Ett enkelt sätt att kontrollera vanliga symtom som kan kopplas till mjölkproteinallergi är att göra vårt symtomtest.Här kan du välja mellan de olika symptom som kan kopplas till komjölk. Dessa kan du sedan tala med din läkare om.Sök alltid läkarhjälp om du har funderingar eller oroar dig för ditt barns hälsa.


Mer än hälften av alla barn med mjölkproteinallergi har diarré som ett symptom