Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal
och du kan komma att omdirigeras.


Är du vårdpersonal?
Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal.
Du kommer nu att skickas vidare till vår startsida.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Tillväxtstörning – symtom på mjölkproteinallergi

Tillväxtstörning: En baby som mäts
X 2 vid sex månader
X 3 vid 1 år

Tillväxtstörning är ett begrepp som används för att beskriva svag eller ingen tillväxt hos barn. Tillväxtstörning är ett tecken på undernäring, vilket kan drabba ett barn av olika anledningar.

 

I normala fall sker längd- och viktökning snabbast under barnets första år. Barnets längd ökar vanligtvis med 50 procent från födseln till 12 månaders ålder.

 

Varför har mitt barn tillväxtproblem?

Det finns olika orsaker till tillväxtproblem hos barn, exempelvis mjölkproteinallergi. Det kan också vara så att föräldrarna inte ger barnet tillräckligt med mat, barnet kan ha dålig aptit eller problem med matsmältningen, till exempel återkommande reflux eller diarré.

 

Kan det vara mjölkproteinallergi?

Tillväxtproblem är ett vanligt syptom hos barn med allergi mot komjölk.

 

Barn med allergin har vanligtvis mer än ett symtom som kan vara mycket olika varandra.

 

Ett enkelt sätt att kontrollera vanliga symtom som kan kopplas till mjölkproteinallergi är att göra vårt symtomtest.



Sök alltid läkarhjälp om du har funderingar eller oroar dig för ditt barns hälsa.

Kan det vara komjölksproteinallergi?

Genom att svara på några enkla frågor i symtomtestet kan du hjälpa läkaren att avgöra om ditt barn har komjölksproteinallergi.



Symtomtest

Var förberedd inför läkarbesöket

Läkaren kommer att undersöka ditt barn och fråga om du noterat några symtom. Om allergi misstänks kan din läkare göra olika tester för att ställa en diagnos.

Mer information om hur läkaren ställer diagnos


Symtomdagbok