Förstoppning


Förstoppning innebär att tarmtömningen blir fördröjd eller besvärlig och att tillståndet varar i två veckor eller längre.

Det är ett vanligt problem hos småbarn och kan börja under första levnadsåret.


Alla barn har sitt eget avföringsmönster. Det är väldigt vanligt att barn tillfälligt har hård avföring och vissa barn som ammar har avföring så sällan som en gång i veckan. Vanligtvis är förstoppning inget att oroa sig för eftersom det sällan ligger medicinska orsaker bakom.


Barn upp till tre månader kan ha tarmtömningar upp till tre gånger per dag.Varför har mitt barn förstoppning?

Hos en del barn kan långvarig förstoppning vara kopplat till mjölkproteinallergi. Vissa barn har långsam tarmfunktion (vilket också är normalt) och har inte avföring så ofta.


Kan mitt barn ha mjölkproteinallergi?

Förstoppning är ett vanligt symptom hos barn  allergi mot komjölk.


Barn med allergin har vanligtvis mer än ett symptom som kan vara mycket olika varandra.


Ett enkelt sätt att kontrollera vanliga symtom som kan kopplas till  mjölkproteinallergi är att använda vårt symtomtest.
Sök alltid läkarhjälp om du har funderingar eller oroar dig för ditt barns hälsa.


Här kan du välja mellan de olika symtom som kan kopplas till komjölk. Dessa kan du sedan tala med din läkare om.

Sök alltid läkarhjälp om du har funderingar eller oroar dig för ditt barns hälsa.Läs mer om olika symtom på mjölkproteinallergi

Anafylaktisk chock, diarré, eksem, förstoppning, gråt och kolik, hudutslag, ihållande hosta, kräkningar, matvägran, nässelutslag, otröstlig gråt, reflux och uppstötningar, snuva och nysningar, svullnader, sömnsvårigheter, tillväxtstörning, väsande andning.