KRÄKNINGAR – SYMTOM PÅ MJÖLKPROTEINALLERGI


KRÄKNINGAR är ofrivillig utdrivning av maginnehåll. Återkommande kräkningar går vanligtvis över av sig själva inom 6-24 timmar. Småbarn behöver vanligtvis ingen medicinsk behandling, men det är viktigt att de får i sig mycket vätska under tiden så att de inte blir uttorkade.


Varför kräks mitt barn?

En matallergi som till exempel mjölkproteinallergi kan orsaka kräkningar hos barn. Under barnets första månader kan kräkningar helt enkelt bero på att barnet ätit för mycket. Om barnet plötsligt får återkommande kräkningar har det troligtvis fått en maginfluensa.


Nästan 50 procent av alla barn med CMPA har kräkningar som ett symptom


Kan det vara mjölkproteinallergi?

Kräkningar är ett vanligt symptom hos barn med allergi mot komjölk.


Barn med allergin har vanligtvis mer än ett symtom som kan vara mycket olika varandra.


Ett enkelt sätt att kontrollera vanliga symtom som kan kopplas till mjölkproteinallergi är att göra vårt symtomtest.Här kan du välja mellan de olika symtom som kan kopplas till komjölk. Dessa kan du sedan tala med din läkare om.


Sök alltid läkarhjälp om du har funderingar eller oroar dig för ditt barns hälsa.