Matvägran – SYMTOM PÅ MJÖLKPROTEINALLERGI


Matvägranär ett problem som ofta börjar när barnet är sex till nio månader gammalt. Om barnet inte äter på grund av matvägran eller bristande aptit kan det orsaka tillväxtproblem.


Varför äter inte mitt barn?

Allt eftersom barnet utvecklas skapar ni tillsammans en matningsrutin. Om du eller ditt barn inte uppmärksammar att det är dags att äta kan det leda till förvirring eller matvägran.
Det kan även finnas ett underliggande medicinskt tillstånd som kan störa barnet och leda till matvägran. Om barnet haft en traumatisk matupplevelse som till exempel orsakat andningsproblem eller kräkningar kan det leda till att barnet matvägrar.


Kan det vara mjölkproteinallergi?

Att barnet inte äter eller matvägrar är ett vanligt symptom hos barn med allergi mot komjölk.
Barn med allergin har vanligtvis mer än ett symtom som kan vara mycket olika varandra.
Ett enkelt sätt att kontrollera vanliga symtom som kan kopplas till mjölkproteinallergi är att göra vårt symtomtest.


Här kan du välja mellan de olika symtom som kan kopplas till komjölk. Dessa kan du sedan tala med din läkare om.


Sök alltid läkarhjälp om du har funderingar eller oroar dig för ditt barns hälsa.