NÄSSELUTSLAG – SYMTOM PÅ MJÖLKPROTEINALLERGI


Nässelutslag är en vanlig hudåkomma som karaktäriseras av kliande, upphöjda rodnader i huden. Nässelutslag kan uppkomma var som helst på barnets kropp och försvinner ofta snabbt.


Varför har mitt barn nässelutslag?

De vanligaste orsakerna till nässelutslag är matallergier, som till exempel mjölkproteinallergi. Barnet kan även ha fått nässelutslag av andra allergier, till exempel mot insektsbett, läkemedel eller latex. Även infektioner kan orsaka nässelutslag.


Kan det vara mjölkproteinallergi?

Nässelutslag är ett vanligt symtom hos barn med mjölkproteinallergi och nästan 30 procent av de barn som har allergin får nässelutslag.


Barn med allergi mot komjölk har vanligtvis mer än ett symtom som kan vara mycket olika varandra.Ett enkelt sätt att kontrollera vanliga symptom som kan kopplas till mjölkproteinallergi är att använda vår symtomtest.Här kan du välja mellan de olika symtom som kan kopplas till komjölk. Dessa kan du sedan tala med din läkare om.


Sök alltid läkarhjälp om du har funderingar eller oroar dig för ditt barns hälsa.