Reflux och uppstötningar


Uppstötningar innebär att mjölk flödar tillbaka från magen till munnen och att barnet då ofta "spottar ut" den. Uppstötningar är inte detsamma som kräkningar som innebär att mjölk tvingas upp ur barnets mage. Hos barn är reflux och uppstötningar vanligt men försvinner oftast vid 12 månaders ålder.

 

Varför har mitt barn reflux eller uppstötningar?

Ibland kan reflux och uppstötningar hos barn orsakas av en matallergi som till exempel mjölkproteinallergi. Att barnet har en omogen mag-tarmkanal, oftast ligger ned och nästan enbart äter flytande föda, kan också bidra till reflux eller uppstötningar.

 

Kan mitt barn ha mjölkproteinallergi?

Reflux och uppstötningar är vanliga symtom hos barn med allergi mot komjölk.

 

Barn med allergin har vanligtvis mer än ett symtom som kan vara mycket olika varandra.

 

Ett enkelt sätt att kontrollera vanliga symtom som kan kopplas till mjölkproteinallergi är att göra vårt symtomtest.Här kan du välja mellan de olika symtom som kan kopplas till komjölk. Dessa kan du sedan tala med din läkare om.

 

Sök alltid läkarhjälp om du har funderingar eller oroar dig för ditt barns hälsa.


Nästan 40% av alla spädbarn får reflux av komjölksallergi