Sömnsvårigheter – SYMTOM PÅ MJÖLKPROTEINALLERGI


Många barn har svårt att somna eller sova under det första levnadsåret och kanske även senare. En baby börjar anpassa sig till dygnsrytmen under den första månaden och det är helt normalt att barnet inte sover hela natten förrän det blivit tre månader.


Nyfödda sover i tre-fyra timmar åt gången, natt som dag.
Varför har mitt barn sömnsvårigheter?

För äldre spädbarn kan mjölkproteinallergi orsaka sömnsvårigheter. Det kan även reflux göra. Hos nyfödda kan sömnsvårigheter orsakas av ett återflöde av magsyra upp i matstrupen, så kallad gastroesofagal refluxsjukdom (GERD), kroniska sjukdomar eller att barnet får alltför mycket mat eller dryck på natten.
För många barn kan miljömässiga omständigheter påverka, såsom liv och rörelse innan läggdags eller att barnet sovit sent på eftermiddagen.


Kan det vara mjölkproteinallergi?

Dålig sömn är ett vanligt symptom hos barn med komjölksproteinallergi.
Barn med komjölksproteinallergi har vanligtvis mer än ett symptom som kan vara mycket olika varandra.
Ett enkelt sätt att kontrollera vanliga symptom som kan kopplas till komjölksproteinallergi är att använda vår symtomkontroll.


Sök alltid läkarhjälp om du har funderingar eller oroar dig för ditt barns hälsa.