Tillväxtstörning – symtom på mjölkproteinallergi


Tillväxtstörning är ett begrepp som används för att beskriva svag eller ingen tillväxt hos barn. Tillväxtstörning är ett tecken på undernäring, vilket kan drabba ett barn av olika anledningar.

 

I normala fall sker längd- och viktökning snabbast under barnets första år. Barnets längd ökar vanligtvis med 50 procent från födseln till 12 månaders ålder.

 

Varför har mitt barn tillväxtproblem?

Det finns olika orsaker till tillväxtproblem hos barn, exempelvis mjölkproteinallergi. Det kan också vara så att föräldrarna inte ger barnet tillräckligt med mat, barnet kan ha dålig aptit eller problem med matsmältningen, till exempel återkommande reflux eller diarré.

 

Kan det vara mjölkproteinallergi?

Tillväxtproblem är ett vanligt syptom hos barn med allergi mot komjölk.

 

Barn med allergin har vanligtvis mer än ett symtom som kan vara mycket olika varandra.

 

Ett enkelt sätt att kontrollera vanliga symtom som kan kopplas till mjölkproteinallergi är att göra vårt symtomtest.


Sök alltid läkarhjälp om du har funderingar eller oroar dig för ditt barns hälsa.


X 2 vid sex månader
X 3 vid 1 år