Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal
och du kan komma att omdirigeras.


Är du vårdpersonal?
Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal.
Du kommer nu att skickas vidare till vår startsida.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Väsande andning – symtom på mjölkproteinallergi

Väsande andning: Baby som undersöks av läkare

Väsande eller ljudlig andning innebär att det uppstår ett högfrekvent, visslande ljud när de små luftvägarna blir för trånga så att barnet får svårt att andas. Det är ett vanligt problem hos barn – både mindre och större barn väser mer än vuxna eftersom de har smalare luftvägar.Varför har mitt barn väsande andning?

Det finns olika orsaker till väsande andning hos barn:

  • En matallergi, till exempel mjölkproteinallergi, damm- eller pollenallergi
  • En kronisk sjukdom som till exempel astma
  • En luftvägssjukdom eller ett förkylningsvirus

 

Kan det vara mjölkproteinallergi?

Väsande andning är ett vanligt symptom hos barn med allergi mot komjölk. Hos nästan 30 procent av alla barn med allergin förekommer väsande andning som ett symtom.

 

Barn med mjölkproteinallergi har vanligtvis mer än ett symtom som kan vara mycket olika varandra.

 

Ett enkelt sätt att kontrollera vanliga symtom som kan kopplas till mjölkproteinallergi är att göra vårt symtomtest.Sök alltid läkarhjälp om du har funderingar eller oroar dig för ditt barns hälsa.

Kan det vara komjölksproteinallergi?

Genom att svara på några enkla frågor i symtomtestet kan du hjälpa läkaren att avgöra om ditt barn har komjölksproteinallergi.Symtomtest

Var förberedd inför läkarbesöket

Läkaren kommer att undersöka ditt barn och fråga om du noterat några symtom. Om allergi misstänks kan din läkare göra olika tester för att ställa en diagnos.

Mer information om hur läkaren ställer diagnos


Symtomdagbok